Infoblad financiële minima

Infoblad financiële minima

In Nederland zijn er verschillende mogelijkheden om Scouting ook voor kinderen uit minimagezinnen mogelijk te maken. De regelingen die Scouting voor kinderen uit minimagezinnen mogelijk maken kun je zien als een vangnet. Biedt de ene regeling in het specifieke geval geen uitkomst? Dan kun je aanspraak maken op de andere regeling.