fotolijn

Voortgangsrapportages Scoutinglandgoed Zeewolde

Documenten

Notitie landgoed Scouting - december 2011 (uit Agendastukken landelijke raad december 2011)

Notitie landgoed Scouting - december 2011 (uit Agendastukken landelijke raad december 2011)

In december 2011 is het voorstel voor de realisatie van Scoutinglandgoed Zeewolde door de landelijke raad aangenomen. De informatie en uitgangspunten zijn opgenomen in de notitie 'landgoed Scouting'. Vanaf juni 2012 is op regelmatige basis een voortgangsrapportage naar de landelijke raad gestuurd.

Stand van zaken juni 2014 (uit Agendastukken landelijke raad juni 2014)

Stand van zaken juni 2014 (uit Agendastukken landelijke raad juni 2014)

In juni 2014 is geen aparte voortgangsrapportage naar de landelijke raad gestuurd, maar werd het onderwerp Scoutinglandgoed Zeewolde uitgebreid besproken binnen de vergadering. De voortgangsrapportage juni 2014 is derhalve opgenomen in de agendastukken landelijke raad juni 2014.

Downloads