fotolijn

Agenda (per agendapunt)

Documenten

Uitnodiging landelijke raad 14 december 2013

Uitnodiging landelijke raad 14 december 2013

Uitnodiging landelijke raad 14 december 2013.

Tijdsplanning landelijke raad 14 december 2013

Tijdsplanning landelijke raad 14 december 2013

Tijdsplanning landelijke raad 14 december 2013.

Agendapunt 3 - Voordrachten landelijke raad 14 december 2013

Agendapunt 3 - Voordrachten landelijke raad 14 december 2013

Agendapunt 3 - Voordrachten landelijke raad 14 december 2013, landelijke raad 14 december 2013.

Agendapunt 5 - Verslag landelijke raad 15 juni 2013

Agendapunt 5 - Verslag landelijke raad 15 juni 2013

Agendapunt 5 - Verslag landelijke raad 15 juni 2013, landelijke raad 14 december 2013.

Agendapunt 7 - Scouting in beweging - Groeistrategie

Agendapunt 7 - Scouting in beweging - Groeistrategie

Agendapunt 7 - Scouting in beweging - Groeistrategie, landelijke raad 14 december 2013.

Agendapunt 8 - Evaluatie systeem waarderingstekens

Agendapunt 8 - Evaluatie systeem waarderingstekens

Agendapunt 8 - Evaluatie systeem waarderingstekens, landelijke raad 14 december 2013.

Agendapunt 9 - Herziening statuten Scouting Nederland

Agendapunt 9 - Herziening statuten Scouting Nederland

Agendapunt 9 - Herziening statuten Scouting Nederland, landelijke raad 14 december 2013.

Agendapunt 10 - Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid 2011-2015

Agendapunt 10 - Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid 2011-2015

Agendapunt 10 - Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid 2011-2015, landelijke raad 14 december 2013.

Agendapunt 11 - Activiteitenplannen 2014

Agendapunt 11 - Activiteitenplannen 2014

Agendapunt 11 - Activiteitenplannen 2014, landelijke raad 14 december 2013.

Agendapunt 12a - Begroting 2014 Scouting Nederland

Agendapunt 12a - Begroting 2014 Scouting Nederland

Agendapunt 12a - Begroting 2014 Scouting Nederland, landelijke raad 14 december 2013.

Agendapunt 12b - Toelichting op de prognose 2013 en de begroting 2014

Agendapunt 12b - Toelichting op de prognose 2013 en de begroting 2014

Agendapunt 12b - Toelichting op de prognose 2013 en de begroting 2014, landelijke raad 14 december 2013.

Agendapunt 12c - Advies financiële commissie over begroting 2014

Agendapunt 12c - Advies financiële commissie over begroting 2014

Agendapunt 12c - Advies financiële commissie over begroting 2014, landelijke raad 14 december 2013.

Downloads