fotolijn

Agenda (per agendapunt)

Documenten

Agendapunt 15 - 'Van donateur naar verbondenheid'

Agendapunt 15 - 'Van donateur naar verbondenheid'

Agendapunt 15 van de landelijke raad van 15 december 2012.

Agendapunt 14 - Financiën en beheer

Agendapunt 14 - Financiën en beheer

Agendapunt 14 van de landelijke raad van 15 december 2012.

Uitnodiging landelijke raad 15 december 2012

Uitnodiging landelijke raad 15 december 2012

Uitnodiging voor de landelijke raad van 15 december 2012.

Agenda landelijke raad 15 december 2012

Agenda landelijke raad 15 december 2012

Agenda van de landelijke raad van 15 december 2012.

Agendapunt 2 Voordrachten

Agendapunt 2 Voordrachten

Agendapunt 2 van de landelijke raad van 15 december 2012.

Agendapunt 4 Verslag landelijke raad 16 juni 2012

Agendapunt 4 Verslag landelijke raad 16 juni 2012

Agendapunt 4 van de landelijke raad van 15 december 2012.

Agendapunt 5 Plusscouts en vrijwilligersbeleid

Agendapunt 5 Plusscouts en vrijwilligersbeleid

Agendapunt 5 van de landelijke raad van 15 december 2012.

Agendapunt 6 Erkenning en plaats van bijzondere organisaties

Agendapunt 6 Erkenning en plaats van bijzondere organisaties

Agendapunt 6 van de landelijke raad van 15 december 2012.

Agendapunt 7 Herzieing HR als gevolg van uitspraak geschillencommissie

Agendapunt 7 Herzieing HR als gevolg van uitspraak geschillencommissie

Agendapunt 7 van de landelijke raad van 15 december 2012.

Agendapunt 8a Algemene herziening HR n.a.v. eerder genomen besluiten

Agendapunt 8a Algemene herziening HR n.a.v. eerder genomen besluiten

Agendapunt 8a van de landelijke raad van 15 december 2012.

Agendapunt 8b Huishoudelijk reglement (concept)

Agendapunt 8b Huishoudelijk reglement (concept)

Agendapunt 8b van de landelijke raad van 15 december 2012

Agendapunt 9 Wijziging statuten Scouting Nederland

Agendapunt 9 Wijziging statuten Scouting Nederland

Agendapunt 9 van de landelijke raad van 15 december 2012

Agendapunt 10 Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid

Agendapunt 10 Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid

Agendapunt 10 van de landelijke raad van 15 december 2012.

Agendapunt 11 Voorstel dienstverlening Scouting Nederland

Agendapunt 11 Voorstel dienstverlening Scouting Nederland

Agendapunt 11 van de landelijke raad van 15 december 2012.

Agendapunt 12 Activiteitenplannen 2013

Agendapunt 12 Activiteitenplannen 2013

Agendapunt 12 van de landelijke raad van 15 december 2012.

Downloads