fotolijn

Projecten en teams

Documenten

Projectorganogram landelijke organisatie

Projectorganogram landelijke organisatie

In het organogram zijn - voor zover bekend - alle landelijke teams opgenomen per februari 2016. De onderlinge relaties tussen de teams (taken, rollen, verantwoordelijkheden) zijn, enkele uitzonderingen daargelaten, niet aangegeven. Het organogram is een momentopname van de organisatie. Deze is continue in beweging. De doelstelling is om inzichtelijk te maken welke teams waar actief zijn in de organisatie.

Downloads