Headerafbeelding

Motordrijver

Voor motorschepen (15 tot 25 meter) waarvoor klein vaarbewijs wettelijk verplicht is, motorschepen (25 tot 40 meter) waarvoor het Groot Pleziervaartbewijs II wettelijk verplicht is en voor motorschepen (>40 meter) waarvoor het Groot Vaarbewijs A wettelijk verplicht is, staat in de Nautisch Technische Richtlijnen van Scouting Nederland aanvullend de kwalificatie Motordrijver geadviseerd.

De Motordrijver op een groot (Scouting-)schip is in staat om de technische installaties aan boord te bedienen, het dagelijks onderhoud uit te voeren en is in staat om Eerste Hulp Bij Technische Problemen te verlenen op de technische installaties en kan kleine reparaties uitvoeren. De gekwalificeerde Motordrijver draagt zorg voor de specifieke (veiligheids)zaken die het varen met jeugdleden met zich mee brengt.

Scouting Academy

De opleiding tot Motordrijver wordt beheerd door de projectgroep Motordrijver van de landelijke Scouting Academy. In 2019 heeft de projectgroep het cursusmateriaal voor de opleiding motordrijver geheel herzien. De vernieuwde cursus wordt gegeven door een gekwalificeerde Examinator Motordrijver en beslaat 9 modules. De cursus kan online of klassikaal worden gevolgd. Indien gewenst kan de lesstof ook geleerd worden d.m.v. zelfstudie.

De planning van de cursus Motordrijver wordt in SOL bekend gemaakt. Na inschrijving in SOL en betaling van de cursusgelden kan de cursist de lessen volgen of zelfstudie doen. De theorie-examens worden centraal afgenomen. Het praktijkexamen wordt afgenomen op het schip van de eigen Scoutingvereniging.

Motordrijver

De kwalificatie Motordrijver (22100) wordt uitgereikt aan degene die het theorie- en praktijkexamen Motordrijver gehaald hebben en zo hebben laten zien dat ze beschikken over voldoende theoretische en praktische kennis om de technische- en veiligheidsaspecten aan boord van motorschepen van Scouting te beheren.

Toekenning vindt plaats door van de Landelijke Scouting Academy, projectgroep Motordrijver op aangeven van een instructeur met kwalificatie: Examinator Motordrijver (25011). 

motordrijver.png

Examinator Motordrijver

De kwalificatie Examinator Motordrijver (25011) kan worden aangevraagd door de coördinator van de landelijke projectgroep Motordrijver. Wanneer de coördinator van mening is dat de aspirant examinator (door studie/opleiding, ervaring, oefening of training) over de benodigde competenties beschikt om als examinator gekwalificeerd te worden, kan deze kwalificatie worden aangevraagd bij Scouting Academy.

Er wordt gestreefd naar een landelijke dekking van examinatoren. Ben je geïnteresseerd om examinator te worden, neem dan contact op met de projectgroep Motordrijver.

Contact

De projectgroep motordrijver is bereikbaar per e-mail: motordrijver@scouting.nl.