fotolijn

Spel

 • Welke eisen worden er aan een leidingteam gesteld?

  Een leidingteam bestaat uit een teamleider en de overige leidinggevenden bij een speltak. De teamleider vervult een coördinerende rol binnen het team. Draai je een gemengde speltak? Dan is het leidingteam ook gemengd. Bij een niet gemengde speltak moet het aantal leidinggevenden dat dezelfde sekse heeft als de speltak, in de meerderheid zijn. Bij een meisjesspeltak is het aantal leidinggevenden dat vrouw is, dus in de meerderheid. 

  Een leidingteam bestaat minimaal uit twee personen, waarvan één iemand gekwalificieerd leidinggevende is. Een opkomst kan dus niet doorgaan als het minimum aantal leidinggevenden niet aanwezig is. 

  De verhoudingen van het aantal gekwalificeerde en niet-gekwalificieerde leidinggevenden in een speltak, het aantal leidinggevenden op het aantal kinderen, het aantal personen dat beschikt over een EHBO-diploma en meer informatie vind je in het document Teamkwalificaties en verhouding (team)leiders-kinderen. De overige regelgeving, zoals een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en verantwoordelijkheden van een leidingteam, vind je in het Huishoudelijk reglement.

 • Moet er bij een gemengde speltak ook een gemengd leidingteam zijn? En hoe zit dat bij een niet gemengde speltak?

  Het Huishoudelijk Reglement stelt bij een gemengde speltak een gemengd leidingteam verplicht. Binnen een niet gemengde speltak moet in het team van leidinggevenden ten minste een meerderheid van dezelfde sekse aanwezig te zijn als de sekse van jeugdleden. 

 • Hoe organiseer je een installatie?

  Als de nieuwe jeugdleden een tijdje meedraaien, wordt het tijd voor de officiële installatie als lid van jouw speltak. Daar is geen vast tijdstip voor: één week na het overvliegen is wat snel, maar maanden wachten is nu ook weer niet nodig. Als de nieuwe leden na een tijdje zeker weten dat ze willen blijven, dan kun je gaan installeren.

  Bij je installatie spreek je de belofte uit. Dit is een officieel, plechtig moment waarbij je aan de anderen laat zien dat je er echt bij wilt horen. De speltak bevestigt dat je vanaf dat moment lid bent. Een ceremonie is dus een volgens ‘vaste’ regels geordende plechtigheid. Wat die ‘vaste’ regels zijn, is per groep verschillend, maar een aantal dingen doen bijna alle groepen wel. 

  Om te beginnen, staat de inhoud van de belofte vast: die is dus voor iedereen in de speltak hetzelfde, maar er zit wel een opbouw in. Verder geef je als nieuwe scout aan degene die de belofte afneemt vaak je linkerhand, terwijl je met je andere hand de groet (saluut) brengt. Bij sommige groepen wordt de vlag gehesen en zijn de ouders bij de installatie aanwezig. Wil je er iets bijzonders van maken bij explorers of roverscouts, dan kun je de installatie ook op een bijzondere plek houden, zoals bij het Drielandenpunt, de piramide van Austerlitz of op de veerboot naar Terschelling.

  Iedere groep heeft zijn eigen manier om te installeren. De persoon die de belofte afneemt, is per groep verschillend. Soms is het de groepsvoorzitter, vaak is het een leidinggevende. Bij explorers is het iets van de afdeling en zal het de voorzitter van het afdelingsbestuur (een andere explorer dus) zijn, bij weer andere groepen neemt de begeleiding de belofte af.

  Bedenk van te voren hoe je het wilt doen en waarom. Je kunt beter iemand een hand geven en het simpel houden door alleen de tekst op te lezen, dan dat je er een lachwekkende vertoning van maakt waar niemand zin in heeft. Als je de installatie niet serieus neemt, verliest deze zijn waarde. Je zult je eigen installatie nog heel lang herinneren, zelfs na jaren. Het is dus belangrijk dat je er een beetje werk van maakt. Ouders vinden het vaak leuk om hierbij aanwezig te zijn.

  Enkele voorbeelden van installaties:

  • De explorers ontvangen de nieuwe leden en hun ouders met koffie en iets lekkers. Na een welkom van de afdelingsvoorzitter wordt er geïnstalleerd. Een begeleider of explorer geeft het nieuwe lid zijn of haar linkerhand, de rest van de afdeling staat er omheen. Het nieuwe lid zegt de belofte duidelijk op. Daarna wordt het speltakteken opgespeld. Hij of zij groet de afdeling en de afdeling groet terug door ‘Welkom’ te roepen. Als iedereen geïnstalleerd is, wordt er een afdelingsfoto gemaakt. Deze installatie wordt feestelijk afgesloten met een hapje en drankje.
  • De stam gaat op een weekendkamp naar een bijzondere plek, bijvoorbeeld boven op de Sint Pietersberg of op de pont over het IJ. Daar geeft het nieuwe lid een linkerhand aan één van de roverscouts. Alle anderen leggen hun handen daar bovenop. De bereidverklaring wordt opgezegd. Daarna volgt het opspelden van het speltakteken en het installatieteken van Scouting Nederland. Aan het einde van de installatie wordt er nog een fles ‘Jip en Janneke’-bubbellimonade gedronken. De rest van het weekend staat in het teken van teambuilding en elkaar beter leren kennen. 

  Meer informatie en de tekst van de wet & belofte vind je op de pagina Doorlopende leerlijn.

 • Hoe denkt Scouting Nederland over ontgroenen en kampdoop?

  De maatschappelijke visie ten aanzien van ontgroenen is de laatste jaren sterk veranderd. Ontgroenen kán eigenlijk niet meer. Scouting Nederland keurt ontgroening daarom af. Neptunus mag gerust langskomen, maar we gaan niet kielhalen of andere vernederende activiteiten doen.

  Hoe weet je waar de grens ligt? Als de jeugdleden het niet leuk vinden, als ouders vragen gaan stellen, als je zelf niet de plaats van het jeugdlid wilt innemen, als je niet tegen je collega’s kunt vertellen wat je met die kinderen hebt gedaan. Het is veel leuker om te vieren dat je nieuwe leden hebt (bijvoorbeeld met taart) of sámen een grote uitdaging aan te gaan (samen slapen op een gepionierd vlot).

 • Is er een vaste manier om over te vliegen?

  Er is niet echt een standaard manier om over te vliegen. Op deze manier kun je als speltak en groep je eigen identiteit zichtbaar maken. Overvliegen wordt vaak als groepsactiviteit gedaan. In ieder geval zijn de speltakken waarvan de leden overvliegen aanwezig. Zorg ervoor dat het overvliegen leeftijdsspecifiek is. Zeker wanneer het een groepsactiviteit is, moet je ervoor te zorgen dat het niet te spannend is voor de bever die naar de welpen gaat, maar ook wel uitdagend genoeg voor de explorer die roverscout wordt.

  Veelal wordt er een activiteit gedaan waarbij echt wordt overgevlogen: een kabelbaan, een touwbrug, een vlot of iets dergelijks, waarbij de overvliegers letterlijk van de ene speltak naar de andere speltak gaan. De uitvoering is erg afhankelijk van de mogelijkheden in je omgeving. Zorg wel dat het leuk blijft.

 • Waarom hijsen we de vlag?

  Vlaggen kunnen worden gebruikt voor het doorgeven van signalen (net als bij semafoorvlaggen), maar ze kunnen ook worden gebruikt als identificatiemiddel. Landen en provincies, maar ook bedrijven en organisaties, hebben hun eigen vlag om hun geschiedenis of hun doelstellingen te symboliseren.

  Bij Scouting gebruiken we vlaggen ook met een doel: de vlag dient als identificatiemiddel voor de speltak, de Scoutinggroep en de landelijke organisatie, maar laat ook onze doelstellingen en symbolen zien.

  Op de speltakvlag is het bij de speltak behorende speltakteken afgebeeld. Op de groepsvlag staan de symbolen van de eigen Scoutinggroep en op de Scouting Nederland-vlag staan de symbolen van Scouting. De lelie en het klaverblad van de internationale Scoutingbewegingen met als achtergrond het rood wit blauw van de Nederlandse vlag.

  Zowel bij de groepsvlag als bij de vlag van Scouting Nederland laten de lelie en het klaverblad ook de doelstellingen van de organisatie zien. De drie blaadjes aan het klaverblad en de drie punten van de lelie symboliseren namelijk ook weer de drie punten van de belofte. De ceremonie waarin we de vlag hijsen, is bedacht bij het begin van Scouting. Inmiddels is deze ceremonie binnen Scouting zo internationaal verspreid dat het een onlosmakelijk onderdeel van de Scoutinggebruiken is dat in bijna ieder land voorkomt. Het maakt niet uit waar ter wereld je bent, je kunt er bijna vanuit gaan dat scouts de bijeenkomst beginnen met het hijsen van de vlag.

  Dit schept ook internationale verbondenheid, het lijkt er niet zo zeer om te gaan wat we doen, maar meer om het feit dat we het 'allemaal' doen. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van de Nederlandse vlag.

 • Welk saluut geef je tijdens Dodenherdenking op 4 mei?

  Scouting Nederland heeft hier nog geen officieel protocol voor. Het advies is om het protocol van de scouts op de Dam te volgen. Die geven geen saluut: niet tijdens de stilte, niet tijdens het volkslied en niet tijdens het leggen van de kransen.

 • Wat is de betekenis van het saluut?

  Vanaf de invoering van de Scoutfit is er nog slechts één saluut, het half saluut of geheim saluut. Wel is er een verschil tussen welpen en de oudere speltakken. Welpen gebruiken twee vingers omhoog (wolvenkopje, met twee oren) de oudere speltakken gebruiken drie vingers. De drie vingers geven de drie delen van de belofte aan. De duim die over de pink gelegd wordt, symboliseert de sterke die de zwakke beschermt.

  Het saluut is met twee (voor welpen) of drie vingers (voor de oudere speltakken) ter hoogte van je schouder. Dit saluut gebruik je op een beperkt aantal momenten: bij het afleggen van de belofte, het opzeggen van de wet en bij het hijsen van de Nederlandse vlag of het spelen van het volkslied.

 • Waarom openen we, wat willen we daar mee zeggen?

  De ceremoniën en rituelen bij Scouting hebben een reden, ze zijn er niet zomaar. De herkenbare manier waarop wij openen en sluiten is een signaal naar onze leden en naar buiten. Aan onze leden laten we op een duidelijke manier zien dat de opkomst begonnen of afgelopen is. Dit geeft structuur aan je opkomst. Opening en sluiting zijn hiermee ook de rustmomenten in je programma.

  Ceremoniën bevorderen ook het groepsgevoel en geven iedereen het gevoel dat ze erbij horen. Dit is belangrijk, omdat jeugdleden zich naarmate ze ouder worden steeds meer bewust zijn van hun omgeving en vooral hun positie daarin. Voor leiding is de opening een makkelijke manier om de scouts bij het begin van de opkomst meteen op hun gemak te stellen.

  De opening (en eventueel het hijsen van een vlag) is ook naar buiten toe heel herkenbaar: iedereen die scouts ziet openen of sluiten weet onmiddellijk waar we mee bezig zijn en dat we scouts zijn.

  Ten slotte biedt het openen en sluiten een praktisch begin voor uitleg of mededelingen die je voor of na het programma moet doen, dit is het moment waarop je de onverdeelde aandacht van de leden zou moeten hebben.

  Voor de verschillende leeftijdsgroepen is een eigen opening.

  • Bevers
  • Welpen, openen en sluiten
  • Scouts: het openen en sluiten van scouts staat beschreven in de Scoutsgids
  • Explorers en roverscouts: explorers en roverscouts hebben geen voorgeschreven wijze van openen. Je kunt het op dezelfde manier doen als bij de scouts of je kunt een eigen manier bedenken. Het is wel goed om een vaste wijze van openen en sluiten te hebben. Dit geeft structuur aan de opkomst en je weet precies wanneer de opkomst is begonnen. Al is het maar samen een kop koffie of thee drinken.
 • Op deze website zou ik spelmateriaal kunnen downloaden. Waar kan ik dit vinden?

  Download direct spelmaterialen en andere bestanden die te maken hebben met de spelvisie.

 • Wat is de activiteitenbank precies en waar kan ik die vinden?

  De activiteitenbank is een online databank vol met allerlei (Scouting)activiteiten. De activiteitenbank is zo ingericht dat je, na inlog met je Mijn Scouting log-in, zelf activiteiten kunt toevoegen. Daarnaast kun je zoeken op verschillende soorten activiteiten, activiteitengebieden en speltakken of leeftijden. De activiteitenbank is te vinden op www.scouting.nl/activiteitenbank.

 • Wat is de tekst van de wet & belofte?

  De gehele tekst van de wet & belofte voor alle speltakken kun je hier downloaden.

 • Stelt Scouting Nederland het gebruik van de speltaknamen verplicht of is het slechts een advies?

  Eenduidige speltaknamen dragen bij aan eenheid en duidelijkheid in de vereniging én extern. Het gebruik van de speltaknamen is niet slechts een advies, maar een beslissing van de landelijke raad en daarmee inderdaad een feit. Om eenheid in de vereniging te stimuleren, is het belangrijk dat de nieuwe speltaknamen op alle niveaus in de vereniging worden gehanteerd. De speltaknamen sluiten dan ook aan bij het spelaanbod en de thema's.

 • Hoe maak je nog onderscheid tussen een jongens- en een meidenspeltak? Met alleen de speltaknaam scouts of welpen is niet duidelijk of het om een jongens- of meidenspeltak gaat.

  Voor het onderscheid in namen wat betreft meiden en jongens, spreken beelden natuurlijk voor zich en ook in teksten kun je verwijzen naar jongens, meiden of gemengd. Je kunt bijvoorbeeld spreken over meidenwelpen of jongensscouts. Daarnaast kun je bij de welpen elke horde en bij de scouts elke troep een eigen naam geven waaruit blijkt dat het om een meiden- of jongensgroep gaat.

 • Ik heb vernomen dat er voor de speltaknamen water- mag komen te staan als het om speltakken van een waterwerkgroep gaat. Klopt dat?

  Dat klopt inderdaad. De speltaknamen in het waterwerk zijn dus waterwelpen, waterscouts, waterexplorers en waterroverscouts. Hetzelfde geldt overigens ook voor luchtscoutinggroepen.

 • Wat zijn kabouters, esta's, dolfijnen, verkenners, gidsen, pivo's, loodsen, rowans en sherpa's?

  Dit zijn oude speltaknamen die niet meer worden gebruikt binnen Scouting Nederland. Dit geldt ook voor luchtverkenners, astronauten, padvindsters, zeeverkenners en nog veel meer andere benamingen.

  De speltaknamen die gebruikt worden bij Scouting Nederland, zijn:

  • Bevers (5-7 jaar): bevers vormen met z'n allen een kolonie
  • Welpen (7-11 jaar): welpen vormen samen een horde en de subgroepjes heten nesten; nesten worden geleid door gidsen en helpers
  • Scouts (11-15 jaar): scouts vormen samen een troep en de subgroepjes heten ploegen; ploegen worden geleid door een ploegleider en assistent-ploegleider
  • Explorers (15-18 jaar): explorers vormen samen een afdeling
  • Roverscouts (18-21 jaar): roverscouts vormen samen een stam

  Speltakken die voornamelijk het spel op het water of in de lucht spelen, mogen dit voor de betreffende speltaknaam zetten. Een explorer wordt dan bijvoorbeeld een luchtexplorer of een waterexplorer.

 • Wat wordt bedoeld met de doorlopende leerlijn en de progressiematrix?

  In het hele spelaanbod is de doorlopende leerlijn zichtbaar. Er is een progressiematrix die een handvat biedt voor leidinggevenden. Hierin kun je zien welke activiteiten je met welke leeftijdsgroep doet. Op die manier kun je binnen je groep zorgen voor een goede aansluiting tussen de speltakken. Om te laten zien welke vaardigheden jeugdleden ontwikkelen, wordt er gewerkt met badges, insignes en awards. Bij de bevers zijn de beverbadges de voorloper van de insignes bij de welpen en scouts en ook de explorers kennen insignes en jaarbadges. De roverscouts kunnen voor het voltooien van hun drie uitdagingen ook een insigne verdienen. Ten slotte kunnen scouts, explorers en roverscouts die een extra uitdaging zoeken, aan de slag gaan met een award. De doorlopende leerlijn vind je niet alleen terug in de activiteiten, maar bijvoorbeeld ook in de afnemende begeleiding en toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden naarmate ze ouder worden.

 • Welke leeftijdsgroepen zijn er bij Scouting en hoe heten ze?

  Bij Scouting zijn er vijf leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd:

  • Bevers: jongens en meiden van 5 tot 7 jaar (groep 2 t/m 3)
  • Welpen: jongens en meiden van 7 tot 11 jaar (groep 4 t/m 7)
  • Scouts: jongens en meiden van 11 tot 15 jaar (groep 8, klas 1, 2, 3)
  • Explorers: jongens en meiden van 15 tot 18 jaar (klas 4 e.v.)
  • Roverscouts: jongens en meiden van 18 tot 21 jaar
 • Waar staan de letters van het woord SCOUTS voor in het nieuwe spelaanbod?

  SCOUTS staat voor:

  • Samen stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling.
  • Code en traditie zijn onze basis, de wet & belofte onze waarde.
  • Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur.
  • Uitdaging zoeken we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts.
  • Teamgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar.
  • Spel en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te benutten.

  Meer weten? Kijk dan hier of in het Beverkompas, Welpenkompas, Scoutskompas of de Explorergids.

 • Wat is de minimum- en maximumleeftijd om leiding te mogen geven bij een speltak?

  Hiervoor gelden de leeftijden zoals beschreven in het huishoudelijk reglement:

  • Bevers en welpen: vanaf 17 jaar
  • Scouts: vanaf 18 jaar
  • Explorers: vanaf 20 jaar
  • Roverscouts: vanaf 21 jaar (roverscoutsadviseur)

  Wil je bijvoorbeeld leidinggeven bij de bevers of de welpen, dan kun je 3 maanden voordat je 17 wordt ingeschreven worden als leidinggevende.

  Voor teamleiders geldt een andere leeftijd:

  • Bevers en welpen: vanaf 18 jaar
  • Scouts: vanaf 21 jaar
  • Explorers: vanaf 21 jaar
  • Roverscouts: niet van toepassing

  Ten aanzien van de maximumleeftijd van leidinggevenden geldt een advies van 45 jaar.