Headerafbeelding

Voorzitter Regio Utrechtse Heuvelrug

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren.

Scouting Regio Utrechtse Heuvelrug is de schakel tussen Scouting Nederland en de lokale scoutinggroepen. De regio zorgt voor de beleidstransitie van landelijk naar lokaal niveau.

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren? Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets op te bouwen? Ben je bovendien een paar uur in de week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou!


Regiovoorzitter M/V

Functieprofiel
De voorzitter van het regiobestuur van Scouting Regio Utrechtse Heuvelrug is samen met de andere bestuursleden de schakel tussen de landelijke organisatie, de regionale organisaties, de regiomedewerkers en de scoutinggroepen in de regio. De voorzitter motiveert bestuursleden en weet het overzicht te houden over alle projecten en activiteiten die binnen de regio actief zijn. Daarnaast bewaakt de voorzitter de richting van de volledige organisatie en de uitvoering van het meerjaren-beleidsplan.

Als voorzitter bezit je de kunst alle kwaliteiten van de bestuursleden in te zetten voor de regio. De voorzitter heeft zijn/haar ogen gericht op de toekomst en zijn/haar voeten stevig in de praktijk in de regio.


Wat doet de voorzitter?
- Algemene aansturing van het regiobestuur.
- Vertegenwoordigt de regio bij Landelijke bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld het Regiovoorzittersoverleg of de Landelijke Raad.
- Het bijeenroepen en leiden van de bestuursvergaderingen, Regioraad en bijvoorbeeld een bestuurscafé. De voorzitter zorgt dat besluiten worden genomen en acties worden gedefinieerd.
- Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur.
- Toezien op totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en evenwichtige taakverdeling in de bestuur.
- Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.
- Het bezoeken van groepen bij bijzondere gelegenheden zoals de opening van een clubhuis, het uitreiken van waarderingstekens, bezoeken van regioactiviteiten, etc.


Belangrijk:
- Je beschikt over coördinerende en leiderschapskwaliteiten.
- Je bent goed in het gebruiken van (non)-verbale communicatie.
- Je hebt netwerkvaardigheden.
- Je hebt vermogen om mensen te inspireren, motiveren en binden.
- Je bent in staat zowel intern als extern de regio te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen.
- Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
- Je bent minimaal 21 jaar of ouder.
- Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen
- Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.
- Je hebt een positieve instelling.


Inschatting tijdsbelasting:
- Één maal per jaar een bestuursdag (ong. 6u)
- Twee maal per jaar een Regiovoorzittersoverleg (elk 5u)
- Maandelijks een bestuursvergadering (elk ong. 2u)
- Twee maal per jaar een Regioraad (elk 2,5u)
- Regio-activiteiten bezoeken (ong. 5x per jaar)
- Het bijwonen van bijzondere gelegenheden (ong. 5x p/jr)
- Overzicht houden op projecten en activiteiten in de regio (ong. 1u p/wk)
- Twee maal per jaar het bijwonen van de Landelijke Raad (een zaterdag)


Wij bieden:
- Een inspirerende functie waarin je helpt aan de ontwikkeling van alle regiomedewerkers.
- Een kwalitatief hoogstaande vrijwilligersorganisatie die helpt met het bieden van een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding aan kinderen en jongeren.
- Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers binnen het bestuur en de hele organisatie.
- Het opdoen van veel nieuwe contacten
- De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Regio's
  Hoe:
  Structurele klus
  Wat:
  Bestuurlijk/ Management
  Reageer als lid van Scouting