Headerafbeelding

Teamleden Spelteam Rainbowscouting

Lid Spelteam Rainbow Scouting

De programmagroep Spel is hét team dat zich binnen Scouting Nederland bezighoudt met het Scoutingspel. Met ruim 125 vrijwilligers ondersteunen we groepen, regio’s en landelijke evenementen op de inhoud van het Scoutingspel. Met elkaar werken we onder andere aan de uitwerking van de speltakthema’s, regiospelen, insigne- en awardeisen, doorlopende leerlijn, speltips in het magazine en op de activiteitenbank en de landelijke evenementen.
Het Spelteam Rainbow Scouting heeft als doel de organisatie ter verrijken door acceptatie te verankeren ten aanzien van de diversiteit en inclusie in de breedste zin van het woord en in het bijzonder LHBTIQ+.

Je bezigheden
Je ondersteunt landelijke teams, projecten, regio's en groepen bij het organiseren van activiteiten die de acceptatie verankeren. Met het team zorg je voor goede informatievoorziening in de vereniging om de kennis te verruimen en de zichtbaarheid te vergroten.
Je vervult een voorbeeldfunctie met een open en respectvolle houding naar de diversiteit van mensen. Je bent in staat om op positieve wijze te verbinden en bewustwording te creëren.

Je bagage
Je bent een luisterend oor en kunt zonder te oordelen de persoonlijke verhalen van mensen aanhoren en mensen adviseren. Je hebt kennis over inclusie en bent bereid hierover te leren.
Je bent bereid je te verdiepen in de vraagstukken die spelen bij Rainbowscouts en bij scouts die in het dagelijks leven (nog) niet in aanraking zijn gekomen met deze vraagstukken
Je hoeft zelf geen Rainbowscout te zijn; wel moet je inclusie in het algemeen en inclusie van LHBTIQ+ een warm hart toedragen. Als je jezelf wel identificeert als Rainbowscout, moet je in staat zijn om breder te kunnen kijken dan je eigen ervaringen.

Je beloning
Met deze uitdagende en dynamische functie bieden we je de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen binnen Scouting. Unieke ervaringen opdoen en het ontmoeten van (nieuwe) Scouts en een leuke samenwerking met het team welke actief en samenwerkend werkt! Je draagt bij aan een meer diverse Scoutingorganisatie.

Aanmelden en informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het HRM-team van programmagroep Spel: hrmspel@scouting.nl. Voordat je begint in deze functie, kun je een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Je bent lid van Scouting Nederland of bereid dat te worden.

Vrijwilliger bij Scouting Nederland. Goed bezig.
Scouting Nederland vervult als grootste jongerenorganisatie van het land een belangrijke maatschappelijke rol. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen jongens en meiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Zinvol werk met en voor jeugd. Een vrijwilliger bij ons is dus een vrijwilliger met toekomst.

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Landelijk
  Hoe:
  Structurele klus
  Wat:
  Spel/ Programma
  Reageer als lid van Scouting