Headerafbeelding

Secretaris/penningmeester landelijke bestuur

Met meer dan 110.000 leden is Scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Verspreid over het hele land bieden maar liefst 1.000 lokale Scoutinggroepen meiden en jongens de kans zich persoonlijk te ontwikkelen door het doen van uitdagende activiteiten. Een geweldige organisatie die functioneert dankzij de inzet van talloze vrijwilligers. Het landelijk bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging Scouting Nederland, de maatschappelijke positionering en de realisatie van het meerjarenbeleid. Doordat de benoemingstermijn van de huidige penningmeester/secretaris afloopt wordt gezocht naar een opvolger.
Je bezigheden
In de gecombineerde functie van penningmeester/secretaris van Scouting Nederland en lid van het landelijk bestuur geef je mede sturing aan onze vereniging met als uitgangspunt de actuele toekomstvisie #Scouting2025. Je vormt samen met de voorzitter en de vicevoorzitter het dagelijks bestuur en bereidt gezamenlijk de vergaderingen van het landelijk bestuur voor.
Elk lid van het landelijk bestuur heeft een specifiek beleidsterrein onder zijn/haar hoede en voor jou zijn dat in ieder geval de financiën van de vereniging Scouting Nederland. Je bent nauw betrokken bij alle onderdelen van de planning- en controlcyclus, zoals het opstellen van de begroting / jaarverslag en het beheren van de bezittingen van Scouting Nederland. Hiertoe voer je o.m. overleg met de accountant en de financiële commissie van de landelijke raad. Als secretaris van het landelijk bestuur vervul je ook de rol van secretaris van de landelijke raad.

Naast de functie als bestuurder van de vereniging Scouting Nederland ben je ook bestuurder van het Scouting Nederland Fonds. Dit fonds stelt zichzelf tot doel het Scoutingspel in Nederland in de ruimste zin van het woord te bevorderen en te ondersteunen. Zij doet dit door het financieel ondersteunen van de activiteiten van de vereniging en door het aanhouden van het weerstandsvermogen van de vereniging.

Je bagage
Je hebt bestuurlijke vaardigheden, brengt financiële deskundigheid mee en hebt oog voor sturing en beheersing op hoofdlijnen. Je hebt kennis van managementprocessen in een grote organisatie. Je bent een goede gesprekspartner waar het gaat om het proces van strategiekeuze, uitvoering, bewaking en rapportage. Je hebt verbindende kwaliteiten en bent in staat om op strategisch niveau naar de organisatie te kijken, zonder daarbij belangrijke details over het hoofd te zien. Je voelt de verantwoordelijkheid die het besturen van de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland met zich meebrengt. Je neemt je eigen netwerk mee, waarbij je zoekt naar kansen voor de vereniging. Je kunt goed met zowel vrijwilligers, de landelijke beroepsorganisatie als externe belanghebbenden omgaan.

Je beloning
Er wacht je als penningmeester/secretaris een veelzijdig en uitdagend takenpakket binnen een gedreven team, waar samen de verantwoordelijkheid wordt genomen voor het besturen van de vereniging. Dat levert een unieke ervaring en veel contacten op. Daarnaast werk je samen in een fijn team en is er ruimte voor je eigen ontwikkeling. Nog waardevoller is dat je in deze functie bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van meiden en jongens bij Scouting.

Je agenda consequenties
De vergaderingen van het bestuur omvatten minimaal 7 avonden per jaar; die van het dagelijkse bestuur eveneens minimaal 7 avonden. Daarnaast neem je deel aan de landelijke raad (de algemene ledenvergadering van de vereniging), die 2 zaterdagen per jaar bijeenkomt en 2 bestuursweekenden per jaar. Deze overleggen vinden centraal in het land plaats: in Leusden en in Zeewolde.

Ter voorbereiding op de vergaderingen voer je frequent overleg met de voor jou relevante teams in de landelijke organisatie, de financiële commissie van de landelijke raad en de accountant in het kader van de jaarrekening. Daarnaast bezoek je samen met andere bestuursleden (internationale) evenementen, regio’s en groepen binnen de vereniging.

Benoemingstermijn
De huidige penningmeester / secretaris is in december 2022 herbenoembaar voor zijn laatste termijn van één jaar. Om de opvolger in de gelegenheid te stellen de organisatie vanuit het perspectief van het Landelijk Bestuur te leren kennen en om vertrouwd te raken met het takenpakket van de penningmeester / secretaris is een inwerkperiode van één volledige plan- en begrotingscyclus voorzien. Je wordt in december 2022 voorgedragen in de functie van algemeen lid van het landelijk bestuur. In december 2023 volgt vervolgens de voordracht voor de functie van penningmeester / secretaris. Je wordt benoemd voor een periode van drie jaar, herbenoeming is mogelijk. De maximale aaneengesloten zittingstermijn is negen jaar. In de periode voordat je benoemd wordt bieden we je een introductieperiode aan. In deze periode loop je mee met het bestuur en maak je kennis met de andere bestuursleden, de landelijke organisatie en de werkzaamheden.

Informatie en aanmelding
Meer informatie over deze vacature is te krijgen bij Jaap Boot, voorzitter landelijk bestuur Scouting Nederland. Jaap is bereikbaar op 06-27065539. Vragen over de inhoud van de functie of werkzaamheden kan je stellen aan onze huidige penningmeester Philip Komen, telefoonnummer 06- 294 209 90. Je motivatie en cv kun je uiterlijk 1 september 2022 sturen naar bestuur@scouting.nl. Gesprekken met kandidaten vinden in de week van 5 september plaats. Daarna volgt een introductieperiode alvorens er een definitieve voordracht aan de landelijke raad van december 2022 wordt gedaan.

Vrijwilliger bij Scouting Nederland
Jíj bent goed bezig. Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen meiden en jongens in die persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies.

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Hoe:
  Wat:
  Reageer als lid van Scouting