Headerafbeelding

Plaatsvervangend lid Landelijke Raad

Stichting Scouting regio Fryslân, kortweg de regio, is een bruisende en ambitieuze organisatie die de belangen behartigt van Friese scoutinggroepen en die kaderleden in Fryslân verder helpt bij een kwalitatief hoogstaand scoutingspel. Dit doet zij door het organiseren van trainingen en activiteiten, door het aanbieden van producten zoals groepsontwikkeling en bestuurscoaching en door de groepen bij allerhande zaken te ondersteunen. Omdat het huidige Plaatsvervangend lid Landelijke Raad aftredend is en een andere functie gaat vervullen binnen de regio, is de regio per direct op zoek naar een

Plaatsvervangend lid Landelijke Raad
ca. 4 uur/maand, voor een periode van minimaal 3 jaar

Plaats in de organisatie/stafteam
Het Plaatsvervangend lid Landelijke Raad zit in het stafteam, dat valt onder de voorzitter van het regiobestuur, en worden benoemd door de regioraad voor een periode van drie jaar. Het stafteam is een breed team met diverse taken. In dit team zitten ook het Lid Landelijke Raad, de HRM-coördinator, HRM-medewerker(s), regioconsulenten, materiaalmeester(s) en beleidsadviseur(s). Het lid en het plaatsvervangend lid Landelijke Raad hebben, als team, een solitaire functie.

Landelijke Raad
De Landelijke Raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio's, het waterwerk en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de Landelijke Raad. Verder kent de Landelijke Raad twee afgevaardigden vanuit het waterwerk. De Landelijke Raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december.

Wat ga je doen?
Als Plaatsvervangend lid Landelijke Raad vertegenwoordig je, met het Lid Landelijke Raad, alle leden van de regio in de Landelijke Raad van de vereniging Scouting Nederland. De volgende taken, die je uitvoert in nauwe samenwerking met het Lid Landelijke Raad, liggen op je te wachten:
*je bent aanwezig bij de Landelijke Raadsvergaderingen, bereidt deze voor en verzorgt (in ieder geval) de terugkoppeling aan het regiobestuur en de regioraad, zowel voor (wat wordt er besproken?) als na (wat is er besloten en besproken) de vergadering.
*je bent aanwezig bij de regioraad
*je gaat in de regio meningen peilen omtrent te nemen besluiten
*je bent aanwezig bij enkele van de ca. 8 vergaderingen van het regiobestuur
*je levert vanuit je functie een bijdrage aan het regiobeleid

Wat verwacht scouting regio Fryslân van jou?
Ervaring met scouting op regionaal niveau is zeker handig. Van de geschikte kandidaat voor deze functie verwachten wij verder het volgende profiel:
*je bent bereid om af en toe te reizen
*je bent ca. 4 uur per maand beschikbaar, met een piekbelasting rond de vergaderingen van de Landelijke Raad
*je hebt goede (non)verbale kwaliteiten
*je kunt goed een eigen netwerk opbouwen
*je hebt het vermogen om mensen te inspireren en te motiveren
*je bent in staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
*je kunt goed (ook over afstand) samenwerken

Wat krijg je ervoor terug?
Als Plaatsvervangend lid Landelijke Raad krijg je een heleboel terug:
*je bent erbij! In de Landelijke Raad wordt nagedacht en besloten over de toekomst van Scouting
*je bent altijd op de hoogte van wat er speelt, binnen en buiten de regio
*het staat goed op je (Scouting-)CV
*een regionaal en landelijk netwerk van enthousiaste scouts
*onkostenvergoeding

Hoe verloopt de benoeming?
De kandidaat wordt door het regiobestuur voorgedragen aan de regioraad en wordt benoemd voor een periode van 3 jaar. Je sluit aan bij het rooster van aftreden van de regio. Herbenoeming behoort tot de mogelijkheden. De kandidaat wordt gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Wil je meer informatie?
Ben je benieuwd naar meer informatie over deze functie of heb je interesse? Laat dit dan weten aan de secretaris van de regio, Melle van der Heide, tel. 06-16618141 of mail secretaris@scoutingfryslan.nl.

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Hoe:
  Wat:
  Reageer als lid van Scouting