Headerafbeelding

Lid geschillencommissie: jij gaat voor eerlijke en transparante geschilbeslechting!

Waar mensen samenwerken, ontstaan soms misverstanden, meningsverschillen en in een enkel geval hoogoplopende conflicten. Om erger te voorkomen geeft het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland aan hoe je zulke situaties zorgvuldig kunt aanpakken. Bij voorkeur via bemiddeling. Als het geschil ondanks inzet van alle betrokkenen en bemiddelaars blijft bestaan, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep.

De Geschillencommissie en Commissie van Beroep bestaan uit leden die door de Landelijke Raad zijn benoemd voor deze taak. Afhankelijk van de aard van het geschil kan de Geschillencommissie optreden als een geschillenbeslechtingscommissie of als tuchtcommissie. In het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland staat beschreven welke (tucht)maatregelen de commissie kan nemen.
De commissies bestaan uit weldenkende scouts die onpartijdig een weloverwogen beslissing nemen, ondersteund door betrokken griffiemedewerkers. Vanwege de periodieke aftreding van enkele leden zijn wij op zoek naar aanvulling van de gezamenlijke Geschillencommissie en Commissie van Beroep. Gelet op de huidige samenstelling van de commissies geven we bij gelijke geschiktheid daarbij de voorkeur aan vrouw. Je bent pas benoemd als de Landelijke Raad met jouw voordracht heeft ingestemd.

Je bezigheden
Als een aanvraag binnenkomt verzamel je alle gegevens en behandel je de zaak met twee collega’s. Jullie passen hoor en wederhoor toe en regelen via de griffie dat alle partijen uitgenodigd worden voor een hoorzitting en daarna geïnformeerd blijven. Op basis van de verworven informatie doe je een gemotiveerde uitspraak. Je zal het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en de Nederlandse wetgeving regelmatig moeten naslaan.

Je bagage
Je bent een onafhankelijk denker, positief kritisch en je hebt interesse in het goed oplossen van een geschil. Je hebt ervaring met scouting. Je kan goed samenwerken met je collega’s. Je bent accuraat, werkt planmatig en we kunnen op je bouwen als je toezegt een zaak te behandelen. Niet onbelangrijk: je kunt zowel mondeling als schriftelijk goed communiceren en argumenteren. Een deel van de commissieleden heeft een juridische achtergrond en/of een bestuurlijke achtergrond en op die mix wordt ook geworven. Concreet wordt thans gezocht naar leden die ervaring hebben op juridisch gebied. Procesrechtelijker ervaring of ervaring op het gebied van sociale veiligheid is een pré.

Wat bieden we jou?
Voor landelijke vrijwilligers zijn diverse voorzieningen zoals een Office365-account en een reiskostenvergoeding. Je werkt in een gezellig en professioneel Scoutingteam met juristen en niet-juristen en allemaal scouts met een passie om een geschil zo goed mogelijk te beslechten. Je beloning zal niet altijd een blije partij zijn maar door jouw inzet in het (juridische) proces van geschillenbeslechting breng je wel duidelijkheid waarmee mensen weer verder kunnen. Je wordt ingewerkt en je krijgt 2x per jaar, tijdens een toogdag, de kans om iedereen te ontmoeten en je kennis op het gebied van geschillen bij te spijkeren.


Aanmelden en informatie
Denk jij dat dit dé klus voor jou is? Laat het ons dan weten en stuur je CV en motivatiebrief naar griffie@scouting.nl. We nemen contact met je op zodra dit binnen is. Informatie over de procedure: na een positief gesprek begint een oriëntatieperiode waarna we samen besluiten of we je wel of niet voordragen als lid. Wil je eerst nog wat informatie? Mail dan naar Roderick, de voorzitter van de gezamenlijke Geschillencommissie en Commissie van Beroep via griffie@scouting.nl
Vrijwilliger bij Scouting: Goed bezig!
Scouting vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen jongens en meiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies. Direct, bijvoorbeeld als leidinggevende bij een lokale groep, als spelleider bij een regioactiviteit of als survivalbegeleider op de HIT, en indirect als onder andere HRM’er, penningmeester of kok. Zinvol werk met en voor jeugd. Een vrijwilliger bij Scouting is dus goed bezig!

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Hoe:
  Wat:
  Reageer als lid van Scouting