Headerafbeelding

Leden Team Cashmanagement: Jullie weten alles van waarde te waarderen!

INTRO
Team Cashmanagement is verantwoordelijk voor het organiseren en beheren van de waarde-stromen tijdens een evenement. Het team regelt alles betreffende geld en waardepapieren zoals pasjes, muntjes, lunchbonnen, parkeerkaarten e.d. Bij kleinere evenementen adviseren we de penningmeester tijdens het voorbereidingsproces, bij alle grote evenementen (Scout-In, NJ, Nawaka) nemen wij de gehele voorbereiding op ons en de uitvoering. De cultuur binnen het team is open naar anderen en positief.

BESCHRIJVING
Korte toelichting per functie (we zijn op zoek naar aanvulling bij alle functies):

* Kernteamleden: Theoretische ondersteuning, denkers, probleemoplossers, ontwikkelaars. De coördinator/teamleider-functie is ook vacant. Als taken kun je hierbij denken aan: richting en sturing geven aan het team, afstemming landelijk beleid, continuïteit van het team waarborgen. Een pro-actieve en besluitvaardige houding wordt zeer gewaardeerd.

* Adviseurs: Worden ingezet bij eerste voorbereidingen van een evenement (Project start-up). Inventariseren wat de behoefte is van de projectleiding (OT) en wat de programmatische eisen zijn. Uit deze groep mensen komt in principe ook het (plv) hoofd cashmanagement voor een evenement, die de leiding over de medewerkers tijdens het evenement en de voorbereidingen heeft. Hierbij kijken we duidelijk ook naar de doorstroom (junior, medior, senior).

* Ondersteuners: Praktijkgericht. Deze mensen bieden ondersteuning tijdens voorbereidingen en het evenement zelf. Denk aan afstemming met andere teams en leveranciers en tellen van in- en uitgaande kasstromen en verkoop/uitgifte van waardepapieren.

BAGAGE
We zijn op zoek naar meerdere teamleden met verschillende capaciteiten en dus zal de bagage afhankelijk zijn van de functie die je graag zou willen vervullen. Laat ook van je horen als het je leuk lijkt om gewoon iets totaal nieuws te doen. Daarnaast ben je lid van Scouting Nederland (of bereid dat te worden) en het overleggen c.q. aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) vormt geen probleem voor jou.

BELONING
Je leert veel over de financiën en de organisatie van evenementen. Daarnaast heb je inspraak over het team en kan je suggesties doen voor verandering van het team of de manier van werken, want jij kan van ons leren, maar wij ook van jou! Je bouwt een groter netwerk op en maakt nieuwe vrienden. Staat ook goed op je CV!

AANMELDEN
Heb je interesse? Neem dan contact met ons op. Stuur je motivatiebrief + CV naar brenda.van.den.berg@scouting.nl onder vermelding van “Vacature leden Team Cashmanagement”. Vermeld wel even naar welke functie je voorkeur uitgaat (kernteamlid, adviseur of ondersteuner). We zijn op zoek naar meerdere vrijwilligers per functie, dus laat je vooral van je horen, mocht je interesse hebben. We gaan heel graag met je in gesprek en zien je reactie met grote belangstelling tegemoet!


Vrijwilliger bij Scouting: Goed bezig! Scouting vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen jongens en meiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies. Direct, bijvoorbeeld als leidinggevende bij een lokale groep, als spelleider bij een regioactiviteit of als survivalbegeleider op de HIT, en indirect als onder andere HRM’er, penningmeester of kok. Zinvol werk met en voor jeugd. Een vrijwilliger bij Scouting is dus goed bezig!

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Landelijk, Evenementen
  Hoe:
  Projectmatige klus, Structurele klus
  Wat:
  Specifiek: juridisch, financiën, administratie
  Reageer als lid van Scouting