Headerafbeelding

Keurmeester wachtschepen

Keurmeester wachtschepen m/v, kun jij de veiligheid goed inschatten?

De veiligheid op en om het water is voor waterscouting van groot belang. Dat geldt natuurlijk voor alle activiteiten voor en door jeugdleden en jongvolwassenen. Binnen onze vereniging hebben we ook meerdere wachtschepen en ook hiervoor geldt dat we die veilig willen gebruiken tijdens opkomsten en bij kampen.
Het mbv vinklijsten keuren van een wachtschip binnen het rayon, is de basis van de keuringsrayons, het aantal keuringen per jaar hangt af van het aantal schepen van een rayon.
De doelstelling van de keurmeester is dat zij, door het keuren van wachtschepen bijdragen aan de controle en daarmee aan de veiligheid van deze schepen binnen de waterscouting in Nederland. Ze leveren daarmee een positieve bijdrage aan meer duidelijkheid op dit gebied zodat de groep weet waar zij aan toe is en welke verbeterpunten er zijn.
Wanneer een rayon voldoende keurmeesters heeft zal iedereen zo'n beetje in zijn eigen omgeving kunnen keuren.

Je bezigheden
Er zijn 23 admiraliteiten, hierbinnen functioneren maar liefst 56 wachtschepen. De wens is om de veiligheidskeuring (gedelegeerd aan de Wachtschepen-commissie en haar keurmeesters), met een frequentie van 2x per 7 jaar.
Je start als aspirant-keurmeester en loopt 2 keuringen mee met een keurmeester, waarvan 1 meekijken en 1 onder toezicht zelf uitvoeren. Bij goedbevinden vanuit het team, kan je zelfstandig gaan keuren als keurmeester. Wij streven er altijd naar een keuring met 2 keurmeesters te laten plaatsvinden.
Jouw voelsprieten gaan wijd open staan bij het vooruitzicht een wachtschip te keuren en meerdere mensen bij een bezoek te ontmoeten.
Je geniet bij het afvinken van de keuringspunten en geven van feedback op een bijeenkomst over de veiligheid op het wachtschip. Desgewenst ondersteun je met informatie of in het meedenken bij het oplossen van knelpunten.

Je bagage
Jij bent degene die de taal aan boord spreekt maar dat ook in heldere verbeterpunten weet te vertalen. Je staat stevig met beide benen op de grond ook als het tij tegen zit.
Je hebt voldoende kennis op het gebied van techniek en bent bekend met regelgeving en de eisen van wachtschepen. Als dat nog niet op niveau is ondersteunen we je om dit te leren.
Bij een keuring ga je respectvol met de stuurlui en de bemanning om, zonder daarbij de koers uit het oog te verliezen. Je begrijpt wat er nodig is om het schip op koers te houden en veilig te gebruiken. Je bent recht door zee en prettig in de omgang.
Veilig en systematisch werken is voor jou vanzelfsprekend, met de mensen en de informatie waarmee je werkt ga je integer om.

Je beloning
Je mag binnen het team meedenken hoe het team de uitvoering vormgeeft of bijstelt. Je leert de organisatie van Scouting Nederland veel beter kennen en wat er vanuit het waterwerk mogelijk is. We vinden het prettig als je samen met het team op participatieve wijze invulling geeft aan de rol. De vele facetten van de scouting die je nog niet kende! Je bouwt je netwerk uit, vooral binnen het team, admiraliteiten als op groepsniveau. Je leert vele mensen binnen (en buiten) scouting kennen en zult er menigeen ontmoeten. Afhankelijk van de eigen leerdoelen ondersteunen we je daar graag in. Aanmelden en informatie
We schatten op dit moment in dat je minimaal 1-2 dagdelen per maand hiermee bezig bent.
Voor meer informatie kun je terecht bij:
bob.van.bree@scouting.nl

Vrijwilliger bij Scouting: Goed bezig!

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Landelijk
  Hoe:
  Structurele klus
  Wat:
  Specifiek: juridisch, financiën, administratie, Technisch: nautisch, beheer en onderhoud
  Reageer als lid van Scouting