Headerafbeelding

Jullie zorgen voor een team enthousiaste opleiders die bijdragen aan de deskundigheid van alle regiomedewerkers! Coördinatoren-duo van Team Scouting Academy Support (SAS)

Samen met ruim 2000 (land- en waterscouting) vrijwilligers op lokaal-, regionaal en landelijk niveau levert Scouting Academy een bijdrage aan de deskundigheidsontwikkeling van al onze Scoutingvrijwilligers. Landelijk team Scouting Academy bestaat uit ruim 200 vrijwilligers in diverse teams, waaronder het landelijk team Scouting Academy Support (team SAS). Dit team bestaat momenteel uit 10 opleiders en zoekt versterking van 2 coördinatoren. Deze functie is op vrijwillige basis.

De regio ondersteunt samen met het landelijk team de groepen in de regio op het gebied van Scouting Academy. Daarnaast ondersteunt het landelijk team de regio in die ondersteuning. Dit doet zij o.a. door middel van het team Scouting Academy Support.
Dit team begeleidt, in tweetallen, de regio in de uitvoering en draagt tevens bij aan de deskundigheidsontwikkeling van regiomedewerkers (trainers, praktijkcoaches, instructeurs en andere te kwalificeren functies zoals de regio-organisator) d.m.v. coachen en beoordelen middels assessments voor kwalificaties. Daarnaast bieden de teamleden workshops bij landelijke en regionale activiteiten op aanvraag.
Voor de regio-coördinator van Scouting Academy vindt er drie keer per jaar een overleg plaats geïnitieerd door de teamcoördinator van Landelijk team SA. Dit overleg is met name gericht op beleid en nieuwe ontwikkelingen die voor de regio's belangrijk zijn. Het team SAS wordt hier ook altijd voor uitgenodigd.

Je bezigheden
Als coördinatoren ben je elkaars sparring partner. Samen zorg je ervoor dat de teamopdracht wordt gerealiseerd en jullie teamleden hun taken goed kunnen uitvoeren. De teamopdracht is een afstemming tussen de teamcoördinator landelijk team SA en het team en beschrijft het doel en de taken van een team.

Jullie bewaken de voortgang en planning van de taken van het team en rapporteren over de voortgang naar de teamcoördinator van Landelijk team Scouting Academy. Jullie nemen deel aan relevante overleggen/ bijeenkomsten zoals het coördinatoren overleg van het landelijk team Scouting Academy. Jullie organiseren de eigen bijeenkomsten van het SAS team, zitten deze voor en zorgen voor verslaglegging. De inhoud is in afstemming met de teamcoördinator van het landelijk team, zodat ook beleid en nieuwe ontwikkelingen, informatie van de vereniging meegenomen worden naar het team toe.

Jullie houden overzicht van informatie, samenwerking en verbinding en zijn aanspreekpunt voor de teamleden en alle betrokken partijen landelijk en regionaal. Waar nodig controleren en delegeren jullie de uitvoering. Jullie houden overzicht van de vragen in OTRS en zorgen dat deze worden beantwoord.

Jullie zorgen voor een goed vrijwilligersbeleid binnen het team met ondersteuning van de vrijwilligerscoördinator. Jullie voeren voortgangsgesprekken met de teamleden. Waar nodig werven jullie nieuwe teamleden en hebben daar sollicitatiegesprekken mee. Jullie zorgen ervoor dat nieuwe teamleden worden ingewerkt en dat de kennis en vaardigheden van alle teamleden op peil wordt gehouden passend bij de functie. Daarbij zorgen jullie ook voor een goede afhandeling van de beoordeling en behaalde kwalificatie Opleider van de teamleden.

Je bagage
Je hebt veel ervaring met Scouting Academy zowel landelijk als regionaal en weet hoe de organisatie daarvan in elkaar zit.
Je bent iemand die goed overzicht kan houden en bieden.
Je bent een verbinder die alle betrokken partijen in de samenwerking weet te betrekken en op de hoogte houden.
Je werkt graag samen met een maatje waarin je elkaar aanvult en versterkt.
Je weet je teamleden op positieve wijze te begeleiden en motiveren.

Je beloning
Je mag leiding geven aan een bevlogen team met ervaren opleiders waarmee je nauw kan samenwerken en van elkaar kan leren.
Je krijgt de gelegenheid om contacten op te bouwen en je netwerk binnen Scouting uit te bereiden.
Je draagt bij aan de kwaliteit van de deskundigheid van regiomedewerkers en daarmee uiteindelijk aan de kwaliteit leiding en van het spel in de groepen.

Aanmelden en informatie
Meer weten? Neem contact op met Erica Marsman via erica.marsman@scouting.nl.
Reageren kan via de button aan de rechterkant van deze vacature op de website.
Voor je begint in deze functie, kun je een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

Vrijwilliger bij Scouting: Goed bezig!
Scouting vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen kinderen en jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies. Direct, bijvoorbeeld als leidinggevende bij een lokale groep, als spelleider bij een regioactiviteit of als survivalbegeleider op de HIT, en indirect als onder andere HRM’er of penningmeester. Zinvol werk met en voor jeugd. Een vrijwilliger bij Scouting is dus goed bezig!

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Landelijk
  Hoe:
  Structurele klus
  Wat:
  Scouting Academy/ Deskundigheidsbevordering
  Reageer als lid van Scouting