Headerafbeelding

Coördinator Spelteam Rainbowscouting

Coördinator Spelteam Rainbow Scouting

De programmagroep Spel is hét team dat zich binnen Scouting Nederland bezighoudt met het Scoutingspel. Met ruim 125 vrijwilligers ondersteunen we groepen, regio’s en landelijke evenementen op de inhoud van het Scoutingspel. Met elkaar werken we onder andere aan de uitwerking van de speltakthema’s, regiospelen, insigne- en awardeisen, doorlopende leerlijn, speltips in het magazine en op de activiteitenbank en de landelijke evenementen.
Het Spelteam Rainbow Scouting heeft als doel de organisatie ter verrijken door acceptatie te verankeren ten aanzien van de diversiteit en inclusie in de breedste zin van het woord en in het bijzonder LHBTIQ+.

Je bezigheden
Je bouwt samen met je collega-coördinator het team verder op en coördineert en coacht de teamleden in hun taak. Je coördineert de taken en zorgt samen voor een goede taakverdeling. In deze functie ben je lid van het kernteam Spel waar je afstemt over inhoud en proces en rapporteert aan de coördinatoren van Spel. Je organiseert teambijeenkomsten en zorgt voor een juiste verslaglegging hiervan en een overzicht van de stand van zaken en de actiepunten. Als coördinator vervul je een voorbeeldfunctie met een open en respectvolle houding naar de diversiteit van mensen. Je bent in staat om op positieve wijze te verbinden en bewustwording te creëren.

Je bagage
Je beschikt over leidinggevende, mensgerichte en inhoudelijke kwaliteiten. Je bent ook een netwerker en iemand die op een goede en positieve wijze kan verbinden en vraag en aanbod bij elkaar kan brengen, waarbij je met het team de vereniging ondersteunt met informatie en handvatten. Verder kun je goed samenwerken, elkaar aanvullen en het overzicht houden in deze duo-functie.

Je beloning
Met deze uitdagende en dynamische functie bieden we je de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen binnen Scouting. Unieke ervaringen opdoen en het ontmoeten van (nieuwe) Scouts en een leuke samenwerking met het team welke actief en samenwerkend werkt! Je draagt bij aan een meer diverse Scoutingorganisatie.

Aanmelden en informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het HRM-team van programmagroep Spel: hrmspel@scouting.nl. Voordat je begint in deze functie, kun je een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Je bent lid van Scouting Nederland of bereid dat te worden.

Vrijwilliger bij Scouting Nederland. Goed bezig.
Scouting Nederland vervult als grootste jongerenorganisatie van het land een belangrijke maatschappelijke rol. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen jongens en meiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Zinvol werk met en voor jeugd. Een vrijwilliger bij ons is dus een vrijwilliger met toekomst.

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Landelijk
  Hoe:
  Structurele klus
  Wat:
  Spel/ Programma
  Reageer als lid van Scouting