Headerafbeelding

Coördinator(en) Activiteiten (regiobestuur)

Stichting Scouting regio Fryslân, kortweg de regio, is een bruisende en ambitieuze organisatie die de belangen behartigt van Friese scoutinggroepen en die kaderleden in Fryslân verder helpt bij een kwalitatief hoogstaand scoutingspel. Dit doet zij door het organiseren van trainingen en activiteiten, door het aanbieden van producten zoals groepsontwikkeling en bestuurscoaching en door de groepen bij allerhande zaken te ondersteunen. Omdat de huidige Coördinator Activiteiten is afgetreden, is de regio op zoek naar:

1 of 2 verbindende en enthousiasmerende Coördinator(en) Activiteiten (m/v; ca. 10 uur/maand, voor een periode van 3 jaar)

Plaats in de organisatie
De Coördinator Activiteiten maakt deel uit van het bestuur van de Stichting Scouting Regio Fryslân en wordt benoemd door de regioraad. Het regiobestuur bestaat verder uit voorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator trainingen en admiraal. De Coördinator Activiteiten stuurt de activiteitenteams van de regio aan en enthousiasmeert deze om zelfstandig de regioactiviteiten neer te zetten.

Wat ga je doen?
De Coördinator Activiteiten is bestuurlijk verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de regionale activiteiten: Bever-Doe-Dag, Welpenspel, regionale zwem- en volleybalwedstrijden, Scouting Café, Sterke Yerke/Hog en Droog en Famkesdei. Sommige teams werken volledig zelfstandig, andere teams hebben extra begeleiding nodig. Belangrijke aandachtspunten voor de regio-activiteiten zijn: brede opkomst vanuit de regio, een strakke organisatie, een gedegen financiële afwikkeling vande activiteit en een goede reflectie van de teams op de kwaliteit van hun activiteit en hun team zelf. Ten slotte lever je een bijdrage aan het functioneren van de regio en het regiobestuur als geheel door aanwezigheid bij regiobestuursvergaderingen en een bijdrage aan het regiobeleid.

Wat verwacht scouting regio Fryslân van jou?
De volgende competenties ziet de regio graag terug in een nieuwe Coördinator Activiteiten:
*Iemand met hart voor het Scoutingspel
*Weet activiteitenteams te motiveren en te stimuleren om hun kwaliteiten optimaal te gebruiken, zodat zij als zelfstandige teams hun taak gaan uitvoeren
*Bouwt bruggen tussen bestuurders en de regionale teams
*Is lid van of is bereid lid te worden van Scouting Nederland
*Is communicatief zeer vaardig
*Is bij voorkeur gekwalificeerd regio-organisator (of is bereid te werken aan deze kwalificatie)
*Begeleidt samen met de Coördinator Trainingen medewerkers van activiteitenteams in hun kwalificatietraject tot gekwalificeerd regio-organisator

Hoe ziet het regiobestuur zichzelf?
Het regiobestuur bestaat momenteel uit enkele enthousiaste en gedreven scouts. Het bestuur werkt graag als team aan een actieve en goed draaiende regio. Naast vergaderen en organiseren is er ook tijd voor plezier en gezelligheid.

Hoe verloopt de benoeming?
De kandidaat wordt door het regiobestuur voorgedragen aan de regioraad en wordt benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming behoort tot de mogelijkheden. De kandidaat wordt gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Wil je meer informatie?
Ben je benieuwd naar meer informatie over deze functie of heb je interesse? Laat dit dan weten aan desecretaris, Melle van der Heide, tel. 06 - 16 61 81 41 of mail secretaris@scoutingfryslan.nl.

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Hoe:
  Wat:
  Reageer als lid van Scouting