Headerafbeelding

Bestuurslid "Ontwikkeling"

Functieprofiel
Je bent lid van het Dagelijks Bestuur (DB) van Scouting Limburg (SL) en eerste aanspreekpunt voor Ontwikkeling, één van de drie werkvelden binnen Scouting Limburg.
Als betrokken DB lid ontwikkeling bepaal je samen met de anderen het beleid van Scouting Limburg, je prioriteit ligt bij het onderdeel Ontwikkeling.

Wat doet het DB lid ontwikkeling?
• Zorgdragen voor de uitvoering van het werkveld ontwikkeling
• Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van Ontwikkeling, zowel binnen als buiten Scouting Limburg
• Eerste aanspreekpunt voor datgene op het gebied van ontwikkeling gebeurd binnen Scouting Limburg
• Samen met de overige DB leden vastleggen en bewaken van de optimale inzet van medewerkers binnen de aan hen gekoppelde projecten en/of activiteiten.
• Rapporteren aan het algemeen bestuur over de situatie aangaande Ontwikkeling
• Samen met de overige DB leden evalueren van inzetbaarheid van vrijwilligers
• Samen met de overige DB leden evalueren van inzetbaarheid van medewerkers ter voorbereiding op de voorgangs- en eindbeoordelingen

Belangrijk:
• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
• Je bent 18 jaar of ouder.
• Je bent of wordt lid van Scouting. Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.
• Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en hierin zelf verder te leren.

Inschatting tijdsbelasting:
• Circa 10 uur per maand
• Er zijn 24 vergaderingen per jaar
• De aanstelling is volgens rooster van aftreden voor een periode van 3 jaar

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Hoe:
  Wat:
  Reageer als lid van Scouting