Headerafbeelding

Bestuurslid Landelijk bestuur

Met meer dan 100.000 leden is Scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland.
Verspreid over het hele land bieden maar liefst 1.000 lokale Scoutinggroepen meiden en jongens de kans zich persoonlijk te ontwikkelen door het doen van uitdagende activiteiten. Een geweldige organisatie die functioneert dankzij de inzet van talloze vrijwilligers. Het landelijk bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van Scouting Nederland en de maatschappelijke positionering van de organisatie.

Je bezigheden
Als algemeen lid van het landelijk bestuur geef je mede sturing aan onze vereniging met als
uitgangspunt de toekomstvisie #Scouting2025. Elk lid van het LB heeft een specifiek beleidsterrein onder zijn/haar hoede.

Je bagage
Je bezit de nodige bestuurlijke ervaring en bindende kwaliteiten om een democratische vereniging verder vooruit te helpen. Sterker nog: dankzij je beleidsmatige denkkracht en je goede communicatieve vaardigheden, weet je de organisatie voor de komende jaren scherp neer te zetten in de maatschappij, zodat heel Nederland Scouting leert kennen als een plek waar meiden en jongens hun grenzen verleggen en kunnen groeien als persoon. Daarbij inspireer en enthousiasmeer je vrijwilligers en beroepskrachten voor de uitvoering van het meerjarenbeleid. Je landelijke relatienetwerk is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Je beloning
Er wacht je als algemeen bestuurslid een veelzijdig en uitdagend takenpakket binnen een waarde
gedreven vereniging. Dat levert unieke ervaring en veel (internationale) contacten op en biedt ruimte aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. Nog waardevoller is dat je in deze functie bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van meiden en jongens bij Scouting.

Je agenda consequenties
De functie vervullen we graag vanaf december 2020 voor minimaal 3 jaar. Je maakt deel uit van een team dat minimaal 7 avonden per jaar bij elkaar komt voor een bestuursvergadering. Daarnaast ben je aanwezig bij de Landelijke Raad (het besluitvormende orgaan van de vereniging), die 2 zaterdagen per jaar bijeenkomt. De overleggen vinden centraal in het land plaats: in Leusden en in Zeewolde. Daarnaast onderhoud je contacten met de voor jou relevante teams in de landelijke organisatie en ben je een substantieel deel van de tijd bezig met het bezoeken van (internationale) evenementen,
regio’s en groepen binnen de vereniging.

Benoemingstermijn
Je wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming is mogelijk. De maximale aaneengesloten zittingstermijn is negen jaar.

Informatie en aanmelding
Meer informatie over deze vacature is te krijgen bij Jaap Boot, voorzitter landelijk bestuur Scouting Nederland. Hij is bereikbaar op 06-27065539. Je motivatie en cv kun je sturen naar bestuur@scouting.nl. De sollicitatietermijn sluit 1 januari 2021. Gesprekken met kandidaten vinden plaats na aanmelding. Bij wederzijdse instemming volgt eerst een introductieperiode voordat een definitieve voordracht aan de Landelijke Raad wordt gedaan.

Vrijwilliger bij Scouting Nederland. Jíj bent goed bezig.
Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen meiden en jongens in die persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies.

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Landelijk
  Hoe:
  Structurele klus
  Wat:
  Bestuurlijk/ Management
  Reageer als lid van Scouting