Headerafbeelding

Regio ZON Afgevaardigde Landelijkeraad

Jouw plek in de organisatie en wat we van je verwachten:
 Je maakt deel uit van het Algemeen Bestuur van de regio.
 Je bent op de hoogte van en bestudeert de Landelijke Raadstukken.
 Je woont 2 x per jaar de Landelijke Raad bij en je neemt deel aan het meningsvormend en
besluitvormend gedeelte.
 Je brengt verslag uit van de landelijke ontwikkelingen in het DB en in de Regio Raad.
 Je inventariseert de mening van de groepen en neemt de reacties mee naar de landelijke raad.
 Je bent aanspreekpunt voor reacties uit de regio t.a.v. de te behandelen stukken in de landelijke raad.
 Je vertaalt samen met het DB, AB en de Regio Raad het landelijk beleid naar regiobeleid, en coördineert
en bewaakt de uitvoering ervan.
Coördinatie, samenwerking & ondersteuning:
 Je houdt contact met andere regio’s op bestuurlijk niveau.
 Je werkt samen met de andere leden van het team en gezamenlijk verdelen jullie de landelijke raad
werkzaamheden.
Jij bent iemand die…
 Beleidsmatig en planmatig kan werken en denken.
 Vaardig is en overzicht houdt op het gebied van vergaderen, communicatie en organisatie.
 Diplomatiek, contactueel vaardig is.
 Gecommitteerd, enthousiast en betrokken in woord en daad.
 Grondige kennis heeft van Scouting (groep, regio, land).
 Kan functioneren in het spanningsveld van een landelijke organisatie met regionale vertakkingen.
 Telefonisch goed bereikbaar is en met een redelijke beheersing van Word; Excel; PPT en SOL (te leren).
 Samengevat: een 100% Scout!
Uren indicatie.
 2x per jaar 5 uur lezen / bestuderen landelijke raadstukken
 2x per jaar 2 uur voor bespreken / voorbereiden landelijke raad
 2x per jaar regioraad bijwonen en verslag geven
 2x per jaar landelijke raad bijwonen, gehele dag in het weekend

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Regio's, Landelijk
  Hoe:
  Structurele klus
  Wat:
  Bestuurlijk/ Management
  Reageer als lid van Scouting