Headerafbeelding

Adjunct-griffier Geschillencommissie en Commissie van Beroep

Waar mensen samenwerken, ontstaan soms misverstanden, meningsverschillen en in een enkel geval hoog oplopende conflicten. Om erger te voorkomen geeft het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland aan hoe je zulke situaties zorgvuldig kunt aanpakken. Bij voorkeur via bemiddeling. Als het geschil ondanks inzet van alle betrokkenen en bemiddelaars blijft bestaan, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep.

De Geschillencommissie en Commissie van Beroep bestaan uit leden die door de Landelijke Raad zijn benoemd voor deze taak. Afhankelijk van de aard van het geschil kan de Geschillencommissie optreden als een geschillenbeslechtingscommissie of als tuchtcommissie. In het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland staat beschreven welke (tucht)maatregelen de commissie kan nemen.

De commissies worden ondersteund door een of meerdere griffiers. Om de taken wat beter te verdelen en om een inhoudelijke ontwikkeling te kunnen maken in de ondersteuning van de gezamenlijke Geschillencommissie en Commissie van Beroep, zijn wij op zoek naar een adjunct-griffier. Een deel van de werkzaamheden verricht een adjunct-griffier online. Maar ook fysieke bijeenkomsten horen bij de functie omdat de zittingen van de commissies in Leusden worden gehouden (doorgaans op een zaterdag). De griffier moet formeel worden aangewezen door de leden van de commissies.

Je bezigheden
Als adjunct-griffier:
• Neem je de taken van de griffier tijdens vakantie of ziekte over. Je bent de eerste vervanger.
• Ondersteun je de griffier bij het compleet maken van het dossier, de uitnodigingen voor de hoorzittingen en de administratieve voorbereiding van de hoorzitting. Je stelt bijvoorbeeld de tijdschema’s voor de diverse hoorzittingen op en maakt het dossier beschikbaar voor de leden van de commissie. Samen met de griffier zorg je voor de tijdigheid en juistheid van het proces.
• Anonimiseer je de uitspraken van de commissie en maak je ze beschikbaar voor publicatie.
• Draag je bij aan het project om uitspraken / jurisprudentie van de afgelopen jaren inzichtelijk te krijgen en digitaal te ontsluiten.
• Schrijf je zo nodig kopij voor de nieuwsbrief van de Geschillencommissie.
• Ben je contactpersoon voor HR-zaken van de commissie of werk je mee in de verdere verbetering van de ICT-ondersteuning van het team. Dat is allemaal afhankelijk van jouw ervaring en affiniteit.

Wat bieden we jou?
Het werken voor de Geschillencommissie is een taak die je goed in je eigen tijd kunt inplannen. Je werkt in een jong team met juristen en niet-juristen en allemaal scouts met een passie om een geschil zo goed mogelijk te beslechten. In die positieve dynamiek doe je enorm veel ervaring op in het (juridische) proces van geschillenbeslechting en in de communicatie met en tussen mensen. En uiteraard in een gezellig en professioneel Scoutingteam. Voor landelijke vrijwilligers zijn diverse voorzieningen zoals een Office365-account en een reiskostenvergoeding.

Aanmelden en informatie
Ben jij secuur? Heb je affiniteit met juridische dienstverlening en wil je je handen uit de mouwen steken om de geschillenbeslechting in Scouting nog beter te laten verlopen? Ben je niet bang voor een stevige administratieve klus en heb je ongeveer 5 uur per maand beschikbaar? Laat het ons dan weten en stuur je CV en motivatiebrief naar griffie@scouting.nl. Wil je eerst nog meer informatie? Mail dan naar griffier Marleen de Groot eveneens via griffie@scouting.nl.
Vrijwilliger bij Scouting: Goed bezig!
Scouting vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen jongens en meiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies. Direct, bijvoorbeeld als leidinggevende bij een lokale groep, als spelleider bij een regioactiviteit of als survivalbegeleider op de HIT, en indirect als onder andere HRM’er, penningmeester of kok. Zinvol werk met en voor jeugd. Een vrijwilliger bij Scouting is dus goed bezig!

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Landelijk
  Hoe:
  Wat:
  Reageer als lid van Scouting