Headerafbeelding

Aandachtfunctionaris Corona, Scout-in

Aandachtfunctionaris Corona, Scout-in
Jij bent de coronaexpert, die wet- en regelgeving kan vertalen naar een ongekend mooi feest!

Eens in de twee jaar organiseert Scouting Nederland voor alle kaderleden het evenement Scout-In. Dè plek waar vrijwilligers uit groepen, regio’s en landelijke teams elkaar kunnen ontmoeten, ideeën uitwisselen en feesten tijdens een gezellig en leerzaam weekend. Scout-In 2021 zal in het derde weekend van september plaatsvinden op ons Scoutinglandgoed Zeewolde. Scouting Nederland spant zich in om ondanks een ongewis beloop van de pandemie voor onze leden een inspirerend evenement te organiseren. Vrijwel zeker zal de aankomende versie in opzet volledig anders zijn.

Om de organisatie Corona-proof te maken, zoeken wij een aandachtfunctionaris Corona.

Jullie bezigheden
De aandachtfunctionaris is volwaardig lid van het OT en is in afstemming met de projectleiding aanwezig bij de vergaderingen van het OT en teamdagen. De aandachtfunctionaris werkt nauw samen met Team Productie. Waardoor wij waarborgen dat deze specifieke kennis ook beschikbaar blijft voor toekomstige evenementen en omdat binnen dit team kennis is van veiligheid en het netwerk met ketenpartners/belanghebbenden wordt onderhouden.

Jullie bagage
Wij zoeken een aandacht functionaris die:
1. Kennis heeft van richtlijnen/protocollen t.a.v. Coronamaatregelen en deze kennis up- to-date zal houden.
2. Creatief en innovatief is en met de teams naar oplossingen zoekt
3. Kan netwerken als de beste en draagvlak creëert voor de maatregelen binnen het OT en de verschillende teams
4. Samen met Team Productie draagvlak creëert voor het evenement buiten Scouting
5. Projectleiding (ongevraagd) informeert over (dreigende) risico’s
6. Verantwoordelijkheid draagt voor de implementatie van coronamaatregelen.

We zoeken mensen met een HBO/WO denkniveau. De geschatte tijdsinvestering bedraagt maximaal 1 dagdeel per week.
Uiteraard behoort lidmaatschap, VOG en kennis van de spelvisie tot je standaard bagage.
We beseffen ons dat er een grote kans is dat we niet alle kennis en ervaring in één persoon vinden, dus we zoeken twee personen die elkaar qua ervaring en aandachtsgebieden aanvullen.

Je beloning
Iedere deelnemer en medewerker vindt dat de Scout-In volledig Corona-proof moet zijn, daar zorgt jouw aandachtbeleid voor! Je hebt de kans vorm en inhoud te geven aan een aantrekkelijk, inspirerend, uitdagend en innovatief aandachtbeleid voor, tijdens en na het evenement, waarbij jouw kennis van de corona wet- en regelgeving leidend zal zijn. Je krijgt daarbij ondersteuning van een coach die jou waar nodig zal begeleiden bij je taken. Je kunt je eigen profiel als aandachtfunctionaris aanscherpen en breidt je eigen netwerk flink uit!

Aanmelden en informatie
Meer weten? Neem contact op met de projectleider Gaëlle Bequet via bequet.gaelle@gmail.com.
Solliciteren kan tot 1 december 2020 via de button onderaan de vacature op de website.

De gesprekken worden gehouden met de Projectleiders en de HRM-er. Gezien de corona omstandigheden zullen de gesprekken mogelijk plaatsvinden via skype, ondanks dat we persoonlijk life contact wel erg belangrijk vinden.
We vragen je om bij je reactie op de vacature twee referenties op te geven van mensen die met jou hebben samengewerkt daar waar je een aandachtbeleid functie had.

Je zult benoemd worden door het landelijk bestuur in je functie. We vinden continuïteit belangrijk. Jouw ervaringen draag je over op een nieuwe penningmeester. Daarom zal je in principe voor twee edities van Scout-In (in 2021 en 2023) benoemd worden door het landelijk bestuur. Na de editie van 2021 vindt een evaluatie plaats en bij wederzijdse tevredenheid wordt je benoeming verlengd voor de opvolgende editie.

Vrijwilliger bij Scouting: Goed bezig!
Scouting vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen jongens en meiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies. Zinvol werk met en voor jeugd. Een vrijwilliger bij Scouting is dus

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Evenementen
  Hoe:
  Projectmatige klus
  Wat:
  Bestuurlijk/ Management
  Reageer als lid van Scouting