Headerafbeelding

Het Sinterklaasfeest, piet en Scouting

Scouting is voor iedereen. Een zwarte piet is niet voor iedereen een prettig onderdeel van het Sinterklaasfeest. De uiterlijke vertoning verwijst naar een pijnlijk verleden in de (Nederlandse) geschiedenis. Kijk eens naar de vele andere mogelijkheden waarbij de essentie van het Sinterklaasfeest overeind blijft. Juist als Scouting hebben we de creativiteit om daar leuke en goede oplossingen voor te vinden. En weet dat racisme, diversiteit en inclusiviteit belangrijke thema’s in de samenleving zijn en ook voor Scouting van belang zijn.

Met elkaar in gesprek

Ben jij al het gesprek aangegaan in jouw groep hoe je omgaat met piet tijdens het Sinterklaasfeest? Vanuit verschillende kanten in de vereniging is aan het landelijk bestuur de vraag gesteld hoe we daarmee omgaan. Hierop hebben we in het najaar van 2020 een enquête uitgezet onder groepsbegeleiders, om uit te vinden in hoeverre dit thema onderwerp van gesprek is of is geweest in Scoutinggroepen. Een groot deel van de groepen gaf aan dat een richting vanuit Scouting Nederland wenselijk is. Ons advies is: ga met elkaar in gesprek. We kiezen ervoor om de verantwoordelijkheid bij de groep te laten, binnen de eigen autonomie, maar wel bewust met dit thema aan de slag te gaan.

We bieden je hierbij tools om met dit proces aan de slag te gaan om binnen de eigen autonomie van je vereniging een gesprek te voeren en een richting te bepalen die past bij Scouting: ieder kind een plezierige tijd laten beleven in een inclusieve omgeving. En we houden ons zeer aanbevolen voor de uitkomsten van deze discussie.

Bespreek het in de groepsraad

Ga met elkaar in gesprek en betrek ook jeugdleden voor wie het feest bedoeld is. En eventueel hun ouders, hoe staan zij in deze kwestie? Deel met elkaar de verschillende stellingen en kijk naar de vele mogelijkheden waarbij de essentie van het Sinterklaasfeest hetzelfde blijft: een feest dat voor ieder kind leuk is.

Stel met elkaar de volgende vragen

Stellingen

 • Een zwarte piet kan niet meer.
 • Het is belangrijk dat iedereen zich prettig voelt bij het Sinterklaasfeest en een zwarte piet maakt dat moeilijk.
 • We weten dat onze leden bezwaar hebben tegen een zwarte piet.
 • Om er zeker van te zijn dat iedereen zich prettig voelt, kunnen we beter een alternatief voor piet verzinnen.
 • We zijn creatief genoeg om een alternatieve piet te bedenken en toch een leuk feest te organiseren.
 • De inkomsten die we krijgen met het verhuren van een zwarte piet vinden we belangrijker dan de racistische uiting.
 • Als Scoutinggroep moeten we meer doen om aantrekkelijk te zijn voor álle bevolkingsgroepen in onze omgeving.


Opdrachten

 • Zet de voordelen en nadelen om een zwarte piet in te zetten op een rij.
 • Wat zijn goede alternatieven voor een piet?

Vragen voor jeugdleden (die het geheim nog niet kennen)

 • Vind jij het leuk om Sinterklaas met zwart geschminkte pieten of andersoortige pieten te vieren?
 • Hoe denk je dat jouw groepsgenootjes er over denken?
 • Als de pieten verdwijnen, hoe zou je het Sinterklaasfeest dan willen vieren?