Headerafbeelding

April is besturenmaand bij Scouting!

Bestuur: het is tijd voor avontuur! Scoutingbesturen hebben een belangrijke en unieke rol in onze vereniging. De kwaliteit van bestuur en organisatie is zelfs één van de vijf succesfactoren van een groep of regio. Zo’n bestuursteam heeft grote invloed op de kwaliteit en veerkracht van je groep of regio, op het deskundigheidsniveau van vrijwilligers, evenals het positieve groepsklimaat. Besturen worden ook geacht transparant en conform regelgeving werken. Alle reden dus om het belang van een goed bestuur te benadrukken en besturen extra online instrumenten te bieden. Dat doen we in april met dit thema besturenmaand.

We bieden hier online activiteiten om aan deel te nemen. En tools voor besturen, die je kunt downloaden en gebruiken. Alles om je bestuurskracht verder te versterken.

Laat je uitdagen als bestuur en doe mee!

Activiteiten

 • Deze dag is er om inspiratie op te doen rondom Bestuursontwikkeling. Over nieuwe thema’s voor trajecten Bestuursontwikkeling of besturencafé's/workshops in de regio. Voor coaches is er volop ervaringsuitwisseling én ontmoeting. Speciaal voor regiobestuurders, die willen weten wat Bestuursontwikkeling kan betekenen voor de eigen regio, zijn er twee proeverijen Bestuursontwikkeling in de ochtend.
  Middagprogramma: Waarderend werken om beter samen te werken, in een positieve sfeer. Als coaches en regiobestuurder bespreken we hoe we dit direct kunnen toepassen. Organisatie: Stuurgroep Bestuursontwikkeling. De complete uitnodiging is hier te vinden.

  De Bestuursontwikkelingsdag vindt plaats op 2 april van 10.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch.
  Locatie: Avonturenhuis op het Scoutinglandgoed in Zeewolde.
  Aanmelden kan via deze link.

 • Ben jij jong en zit je in het bestuur van een groep, stichting, admiraliteit of regio? En vind je het leuk om met andere jonge bestuurders uit het hele land in contact te komen? Of ben je (nog) niet actief als bestuurslid maar ben je wel benieuwd naar de ervaringen van anderen? Kom dan naar de digitale jongebestuurdersborrel op maandagavond 4 april 2022! Vorig jaar hebben was de eerste editie, en dit was een groot succes. De digitale inloop start om 19.45 uur, om 20.00 uur starten we met het programma. Uiterlijk 21.30 uur sluiten we het programma af, maar voor wie dat wil is er nog een mogelijkheid om digitaal na te kletsen.

  Meld je uiterlijk zondag 3 april aan via de onderstaande link: Inschrijven Jonge Bestuurdersborrel. Dan ontvang je op maandag 4 april de Teamslink voor de online borrel.

  Zorg jij voor een lekkere kop thee of koffie, of iets met bubbels? Dan regelen wij een gezellig en interactief programma, waarbij we ook een deel in kleinere groepjes doen. De avond wordt georganiseerd door jonge bestuursleden uit het landelijk bestuur van Scouting Nederland. Daarnaast heeft een team vrijwilligers het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de positie van jonge bestuurders binnen Scouting Nederland. Hierover willen we graag met jullie in gesprek, en we zijn benieuwd wat Scouting kan doen om jullie te ondersteunen. Tot 4 april!

  P.S. Twijfel je of je in de doelgroep valt? Meld je gewoon aan, je bent van harte welkom!

  P.P.S. Heb je vragen, of een idee van wat je zou willen bespreken? Mail naar teamgroepenenregios@scouting.nl
  met als onderwerp “Jonge bestuurdersborrel”

 • Online workshop Bestuursontwikkeling voor individuele groepsbestuurders

  Onder begeleiding en met een praktisch hulpmiddel kijk je naar de kwaliteiten en motivaties van je eigen vrijwilligers in je groep. Wat maakt dat je vrijwilligers op de juiste plek hebt? Je ontdekt hoe je dit kwadrant kan gebruiken om vrijwilligers voor je groep door te laten groeien en te behouden. Je hebt volop uitwisseling met andere bestuurders. Het geeft je inzicht en een bruikbaar hulpmiddel.

  De online workshop vindt plaats op 5 april, 20.00 - 21.30 uur.
  Maximaal 20 deelnemers. Bestuurscoaches: Joke Hensen & Jacqueline Vredenbregt.
  Aanmelden kan via deze link.

 • Strategie is meer dan alleen je koers bepalen, het is bedenken waar je wilt uitkomen. Het Scoutingtraject Bestuursontwikkeling gaat uit van drie invalshoeken: structuur – cultuur – strategie. Aan de hand van voorbeelden gaan we in dit webinar na hoe je handen en voeten kan geven aan strategie. Belangrijk uitgangspunt is beginnen met 'waarom' in plaats van met 'hoe of wat'. Je wordt geprikkeld om zelf aan de slag te gaan met een aanpak om tot een gedragen strategie te komen in je groep of regio. Aanmelden is niet nodig, je kunt via deze link aansluiten in Microsoft Teams.

  Het webinar vindt plaats op 11 april van 19.30 tot 20.30 uur.
  Webinar door Han Admiraal, stuurgroep Bestuursontwikkeling en bestuurscoach.

 • Een inleiding in en uitleg over het traject "meer vrijwilligers in kortere tijd" dat sinds kort beschikbaar is.
  In dit bewezen succesvolle traject worden verenigingen begeleid in het werven en behouden van vrijwilligers.

  Het webinar vindt plaats op 12 april van 20.00 - 21.30 uur.
  Maximaal 25 deelnemers. Aanmelden is niet nodig, je kunt via deze link aansluiten in Microsoft Teams.

 • Online workshop voor individuele groepsbestuurder

  Je kijkt aan de hand van een praktisch hulpmiddel of je bestuur handelt naar de nieuwste voorschriften van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). En je bedenkt waar jouw bestuur meer aandacht aan moet geven, in uitwisseling met andere deelnemende groepsbestuurders. Na afloop heb je een praktisch hulpmiddel, dat je ook in je groep kunt gebruiken.

  De online workshop vindt plaats op 13 april, 20.00 - 21.30 uur.
  Maximaal 20 deelnemers. Bestuurscoaches: Joke Hensen & Jacqueline Vredenbregt.
  Aanmelden kan via deze link.

 • Tijdens deze bijeenkomst nemen we je mee in hoe Scouting Academy is opgezet, hoe we Scouting Academy willen doorontwikkelen en welke rol groepsbesturen hebben bij deskundigheidsontwikkeling in de groep.

  Het webinar vindt plaats op 20 april van 20.00 - 21.30 uur.
  Maximaal 30 deelnemers.
  Aanmelden kan via deze link.

 • Hoe kun je als groep bijdragen aan openheid over seksuele en genderdiversiteit? En trouwens: waarom zou je? Dat lijken misschien pittige vragen, maar de antwoorden zijn vast eenvoudiger dan je denkt...

  Het webinar vindt plaats op 24 april van 19:30 - 20:00 uur.
  Er is geen maximum aantal deelnemers. Aanmelden is niet nodig, je kunt via deze link aansluiten in Microsoft Teams.

 • Het gebruik van duurzame methodieken en materialen voor het vernieuwen of verbouwen van je accommodatie of clubgebouw. Er wordt gebruik gemaakt van een presentatie en er is gelegenheid om de situatie of vragen van jouw groep te bespreken. Deze avond wordt vorm gegeven met twee accommodatie consulenten van het kennisnetwerk van Scouting Nederland.

  De online workshop vindt plaats op 25 april van 20.00 - 22:00 uur. Er zit geen maximum aan het aantal deelnemers. Aanmelden is niet nodig, je kunt via deze link aansluiten in Microsoft teams.

 • Een inleiding in en uitleg over het traject "meer vrijwilligers in kortere tijd" dat sinds kort beschikbaar is.In dit bewezen succesvolle traject worden verenigingen begeleid in het werven en behouden van vrijwilligers.

  Het webinar vindt plaats op 28 april van 20.00 - 21.30 uur.
  Maximaal 25 deelnemers. Aanmelden is niet nodig, je kunt via deze link aansluiten in Microsoft Teams.

Praktische tools voor besturen

Top 12 voor een gezonde Scoutinggroep

Is het voor je bestuur belangrijk om jouw Scoutinggroep een fijne plek te maken voor alle leden? Dan biedt deze top 12 interessante tips om mee aan de slag te gaan. Het zijn punten, gebaseerd op onderzoek, of die je bestuur inzicht geven bij feiten en kennis over je eigen groep.

Knippen is beter dan plakken

Als bestuursleden te veel zelf willen regelen, loert het gevaar van zaken missen; want missen en vergissen is menselijk. Echter, hoe meer taken er zijn voor een bestuurslid, des te groter de kans op een misser. Of op minder betrokkenheid in de vereniging. Zijn jullie ook zo’n bestuur dat er al maar taken aan vastplakt? Bekijk deze tool!

Hoe divers is jouw bestuur?

Diversiteit kan op vele manieren: leeftijd, sekse, etniciteit, sekse, etniciteit, kwaliteiten en competenties. Diversiteit verruimt de blik van het bestuur, zorgt voor vernieuwing in besluitvorming, en meer ondernemerschap. Uit onderzoek blijkt dat divers samengestelde teams beter presteren. Hoe zit dat eigenlijk bij jouw bestuur?

Brainwriting

Wat voor bestuur zijn jullie? Praat iedereen mee, wordt er naar alle leden even goed geluisterd?
Of zijn het altijd dezelfde mensen die de boventoon voeren? Staat er de volgende bestuursvergadering een dilemma op de agenda? Ga dan eens met elkaar in “gesprek” via brainwriting.

Stuurkracht

Een ster(k) bestuur beschikt over verschillende krachtbronnen. Met de krachtmeting van kenniscentrum Movisie kun je in kaart brengen hoe het bestuur ervoor staat. Benieuwd naar de stuurkracht van jouw bestuur? Doe dan dit stukje van de krachtmeting.

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg

Het is verleidelijk om bij nieuwe ideeën met je ogen te rollen of het met een grap af te doen. Ook reacties als: 'ja, maar…' of 'leuk, maar...' gevolgd door allerlei argumenten over tijd, geld, kennis. Maar daarmee mis je misschien de vondst van een ruwe diamant. Wil je nieuwe ideeën een eerlijke kans geven? Gebruik dan de PKTO-techniek.

STER(k)-bestuur en bestuurstypes

Een STER-bestuur in Scouting vervult 5 unieke rollen. Wil je als bestuur weten welke rollen je al goed vervult? Of welke je als bestuur wilt versterken? Kijk met deze uitleg, dan samen in de spiegel en ga het gesprek aan over wat je wil oppakken.

Behapbaar besturen in de praktijk

Als je bestuurstaken behapbaar zijn, blijf je ze met plezier doen. In het kennisdossier 'Behapbaar besturen' van Pep Den Haag lees je de verzamelde praktijktips van besturen in vrijwilligersorganisaties. Over hoe je met weinig tijd veel kan bereiken met je eigen bestuur.

Traject Bestuursontwikkeling

De rol van het groepsbestuur heeft grote invloed op de kwaliteit van de groep. In groepen waar het bestuur hoger gewaardeerd wordt, is ook de motivatie bij leiding hoger en wordt gezamenlijk meer bereikt. Een goed draaiende groep heeft een slagvaardig bestuur, dat weet wat van een modern bestuur wordt verwacht. Wil jouw bestuur ook verder doorgroeien?
Kies dan voor een traject Bestuursontwikkeling: het biedt groep- of regiobesturen de mogelijkheid om - samen met andere besturen - op een praktische wijze de eigen bestuurskracht te vergroten. Meer weten? Lees hieronder verder!

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd

Komt het werk binnen jouw vereniging vaak op dezelfde schouders terecht? Heeft jouw vereniging een tekort aan vrijwilligers? Wil jij in een korte periode het imago rondom het vrijwilligerswerk binnen je vereniging verbeteren? Wil je graag gestructureerd stap voor stap aan de slag? Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd is de methodiek om Scoutingverenigingen te ondersteunen bij het werven en behouden van vrijwilligers. Meer informatie? Klik hieronder!

Traject Groepsontwikkeling

Een gezonde groep is erg belangrijk. Er zijn vele Scoutinggroepen die goed functioneren en een gezonde basis hebben, maar er zijn ook groepen die de kansen die zich aandoen niet kunnen benutten. Om deze reden is in 2011 het programma Groepsontwikkeling gestart. In 2015 is het programma formeel afgerond, maar groepen die willen deelnemen aan een vernieuwd traject kunnen meedoen in het kader van “Toekomstproof zijn”.
Doelen van het programma Groepsontwikkeling zijn:

 • Groepen met behulp van een kwaliteitsinstrument inzicht geven in hun eigen ontwikkelkansen. - Groepen ondersteunen bij de totstandkoming van kwaliteitsplannen en verbeteracties.
 • Groepen ondersteunen bij het opstarten en uitvoeren van verbeteracties.

Traject Groei

Gezonde ledenontwikkeling binnen je groep is een must voor een onbezorgde toekomst van je groep. Genoeg leden, een goede verdeling over de speltakken, een beperkte in- en uitstroom, nauwelijks wachtlijsten, voldoende doorstroom, genoeg kwalitatief goede leiding zijn de belangrijkste factoren voor gezonde ledenontwikkeling. Wil je ermee aan de slag, richt je dan niet alleen op werven van jeugdleden en leiding. Onderzoek alle factoren en kijk wat je kunt verbeteren. Dit traject kun je als groep zelf doen met ondersteuning van het handboek groei. Mocht je echter ondersteuning willen laat het dan weten.

Meer weten over besturenondersteuning?

Er is veel meer informatie voor besturen beschikbaar op de website van Scouting Nederland. Met deze links vind je meer informatie over: 
- Juridische zaken, regelgeving, verzekeringen, veiligheid en gezondheid.
- Wet WBTR
- Scouting en gemeentelijk beleid.