fotolijn

Vrijwilligersbeleid in je groep of regio

De kern van het vrijwilligersbeleid binnen de groep of de regio is doorlopende aandacht voor het vinden, binden, boeien en (laten) groeien van vrijwilligers. Niet alleen om voldoende vrijwilligers te hebben, maar ook om ervoor te zorgen dat gemotiveerde vrijwilligers op de plek zitten waar zij zich optimaal kunnen inzetten en ontwikkelen en zich gewaardeerd voelen. Eigenlijk gaat het daarbij steeds om het evenwicht tussen wat een vrijwilliger en Scouting elkaar vragen en kunnen bieden. Om dit handen en voeten te geven, is een aantal handvatten en instrumenten beschikbaar gesteld.

Instroom, doorstroom en uitstroom

Het begint met het werven en vinden van de juiste vrijwilligers (instroom). Wervingsprofielen en vacatures kunnen je daarbij helpen. Na een kennismakingsgesprek is het belangrijk om de vrijwilliger goed in te werken. Als iemand aan de slag is als vrijwilliger is het belangrijk om regelmatig waardering te tonen, maar ook met elkaar in gesprek te blijven over wat goed gaat en wat beter kan. Persoonlijke ontwikkeling is tenslotte belangrijk binnen Scouting en wellicht is iemand na een tijdje wel toe aan een andere klus (doorstroom). Vertrekt iemand uiteindelijk als vrijwilliger, dan is het belangrijk samen terug te kijken op de tijd bij Scouting en passend afscheid te nemen (uitstroom).