fotolijn

Eindgesprek

Een eindgesprek is een belangrijke kans voor beide partijen. De vertrekkende partij kan bijvoorbeeld aangeven waarom hij afscheid neemt. Het kan zijn dat de reden van vertrek van praktische aard is, zoals een verhuizing, het starten van een studie, een bijbaan of drukte wegens gezinsuitbreiding. Wanneer de reden voor vertrek bij Scouting ligt, is het erg belangrijk om te achterhalen wat die reden is: ruzie met een ander teamlid, de algemene gang van zaken, zich niet thuis voelen, uitgekeken op functie. Wanneer er meer mensen om dezelfde reden vertrekken, kan dat een signaal zijn waar wellicht op ingespeeld kan worden.

Probeer vooral in te zoomen op wat iemand leuk heeft gevonden aan het vrijwilliger zijn bij Scouting. Op die wijze komen er misschien andere functies aan het licht die nog wél interessant kunnen zijn, waardoor de vrijwilliger wellicht behouden blijft. Goede en tijdige voortgangsgesprekken kunnen overigens dit soort redenen van vertrek voorkomen.

Wanneer de vrijwilliger echt afscheid wil nemen, bedank hem of haar dan voor de bewezen diensten en sluit het gesprek op een positieve manier af.