fotolijn

Voortgangsgesprek

Het is belangrijk om steeds blijven werken aan het evenwicht tussen wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden. Dit is niet iets eenmaligs, want zowel de vrijwilliger als de verenging ontwikkelt zich. Daarom kiest Scouting voor het houden van een jaarlijks voortgangsgesprek. Het voortgangsgesprek geeft input voor ontwikkeling en keuzes op zowel persoonlijk vlak als op team- of organisatieniveau. Het voortgangsgesprek met een vrijwilliger is te vergelijken met een functioneringsgesprek, maar dan in een ongedwongen Scoutingsfeer. Het gaat om terugkijken en vooruitkijken, waarbij er speciale aandacht is voor ontwikkeling.

Inhoud van het gesprek

Wanneer voortgangsgesprekken op een goede manier worden gevoerd,  zorgen ze voor een verhoging van het plezier, de motivatie en de betrokkenheid van de vrijwilliger. Een voortgangsgesprek is een tweerichtingsgesprek, waarbij zowel teamlid als teamhoofd (groepsbegeleider, projectleider) aan elkaar vertellen hoe ze vinden dat het gaat. De leidinggevende geeft aan hoe hij de rol van het teamlid ervaart, of er wellicht ontwikkelmogelijkheden zijn en wat daarin de mogelijkheden zijn binnen de groep, de regio of het landelijk niveau. Het teamlid vertelt hoe hij het vindt gaan, welke verbeterpunten er zijn voor het team of de leidinggevende, waar ondersteuning gewenst is en vooral of hij nog plezier heeft in het uitoefenen van zijn rol. Gespreksonderwerpen hebben dus te maken met de samenwerking, de werksituatie en het maken van (nieuwe) afspraken. Download het format voor het houden van een voortgangsgesprek .

Belangrijk voor beide partijen is dat het nooit gaat om iemand als persoon, maar altijd om het gedrag! Je kunt van een voortgangsgesprek een officieel moment maken, wat als voordeel heeft dat je voor een rustige plek kunt zorgen en dat er de tijd voor genomen wordt. Er zijn ook teams die tussentijds hun momenten pakken om te vragen hoe het gaat, bij wijze van spreken als de gelegenheid zich voordoet tijdens het kampvuur. Let wel, het kan nooit zo zijn dat er erg veel nieuwe zaken aan het licht komen, want die laat je natuurlijk niet zo lang op z’n beloop en bespreek je zo snel mogelijk met elkaar.