fotolijn

Scouting en gemeentelijk beleid

Scouting heeft de overheid en de maatschappij nodig en de maatschappij is ook gebaat bij Scouting. Het Scoutingprogramma levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren en daarmee aan het jeugdbeleid van de gemeente. Op verschillende momenten heb je de lokale overheid nodig. Het kan zijn dat je groep subsidie ontvangt of op zoek is naar een nieuwe locatie voor een clubhuis. Of misschien wil je wel meer toegankelijke speelruimte of ondersteuning bij deskundigheidsbevordering. Daarnaast kan je ook als Scoutinggroep diensten leveren aan de gemeente.

Hoe moet je het aanpakken?

Je begrijpt dat het belangrijk is om een goede band op te bouwen met je gemeente, maar hoe pak je dit aan? Als je weet wat er speelt en wie welke beslissingen neemt bij de gemeente, is het gemakkelijker om de juiste persoon te vinden als je vragen hebt of als zich een probleem voordoet. De gemeente zal ook sneller rekening willen houden met Scouting bij het maken van beleid, als ze weten wat Scoutinggroepen doen en wat hun gezamenlijke wensen zijn. Alle informatie over hoe je in contact komt met je gemeente lees je op deze pagina.

Wat moet je de gemeente vertellen?

Je hebt inmiddels contact met de gemeente en gaat (bijvoorbeeld) in gesprek met de wethouder, een ambtenaar, politieke partij of de burgemeester. Helemaal goed! Maar wat moet je hen dan over Scouting vertellen? In welke termen moet je ze over Scouting vertellen? Scouting Nederland heeft een heel aantal documenten en goede voorbeelden verzamelt die je hierbij kunnen helpen. Je vindt ze op deze pagina.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Werken aan een goede relatie met je gemeente is een continue proces, maar de komende tijd is er een extra aanleiding. In maart 2018 worden weer de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dit is dus hét moment om als Scoutinggroep in te spelen op gemeentebeleid, en om een bestaande lobby te intensiveren of een actieve lobby te starten. Hoe je dat op een goede manier aanpakt, lees je op deze pagina.