fotolijn

Kinderen met een beperking

Meer dan 4.000 kinderen met een beperking doen iedere week gewoon mee aan het Scoutingspel. Bij Scouting kun je immers van alles doen en leren, ook als je een beperking hebt.

De leidinggevenden bij Scouting helpen kinderen met een beperking graag bij alles wat nodig is om Scoutingactiviteiten te kunnen doen. Zij gebruiken hiervoor onder andere het Handboek scouts met een beperking  en de notitie Scouts met een beperking in je groep, hoe doe je dat? , beide mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Foundation. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te doen bij Scouting:

  • Er zijn 17 Scoutinggroepen speciaal voor scouts met een beperking.
  • Er zijn 70 Scoutinggroepen met een speciale afdeling voor scouts met een beperking.
  • Het is ook mogelijk te zoeken naar een algemene groep, want iedere groep heeft wel één of meerdere scouts met een beperking. Eventueel kan MEE helpen bij het vinden van een geschikte Scoutinggroep voor een kind met een beperking. MEE is een onafhankelijke, deskundige organisatie voor jong en oud, voor kinderen en jongeren met een beperking, maar ook voor hun ouders of verzorgers.

Zoek een groep bij jou in de buurt waar kinderen met een beperking terecht kunnen.

Standard Rules

Scouting Nederland heeft in 2002 de Standard Rules voor gelijke behandeling van mensen met een beperking ondertekend. Dit houdt in dat Scouting Nederland de internationale richtlijnen ter bevordering van gelijke kansen voor mensen met een beperking als uitgangspunt hanteert voor haar landelijk beleid. Scouting Nederland vindt dat een kind dat lid wil worden van Scouting, zelf en met de ouders, moet kunnen kiezen waaraan het wil meedoen. Wat voor het kind het beste is, is voor Scouting het uitgangspunt bij het kiezen van een Scoutinggroep. Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig. Een groep of leeftijdsgroep voor scouts met een beperking biedt de mogelijkheid om op een eigen manier en met de noodzakelijke begeleiding en verzorging het spel van Scouting te kunnen spelen. Scouting vindt het ook belangrijk dat kinderen de kans krijgen in een algemene groep mee te doen.

Persoonlijke ontwikkeling

Het Scoutingspel biedt kinderen met een beperking unieke kansen om zich te ontwikkelen en vrienden te maken. Scouting streeft ernaar zoveel mogelijk ook kinderen met een beperking deze kans te geven, want in een Scoutinggroep is het gezellig. Je hebt er echte vrienden met wie je veel lol maakt en allerlei spannende avonturen beleeft. Samen ondernemen kinderen en jongeren uiteenlopende activiteiten en leren zo nieuwe dingen over de wereld om hen heen, maar ook over zichzelf. In een Scoutinggroep voelt een kind zich veilig en mag het zichzelf zijn. Daardoor verlegt het kind zijn grenzen en ontdekt het steeds meer wie het is en welke mogelijkheden het heeft.

Scouting Nederland blijft er ook in de toekomst op gericht de drempels voor kinderen met een beperking binnen Scouting te verlagen. Scouting Nederland nodigt iedereen die daartoe bereid is uit om samen te werken, zodat de uitdagingen voor kinderen met een beperking vooral áchter die drempels liggen.

Werving van jeugdleden: Laat je uitdagen!

Scoutinggroepen voor kinderen met een beperking kunnen voor het werven van jeugdleden gebruik maken van Laat je uitdagen!-wervingsmaterialen gericht op scouts met een beperking. Er zijn materialen zowel voor groepen die zich richten op kinderen met een fysieke beperking als voor groepen die zich richten op kinderen met een verstandelijke beperking. De Laat je uitdagen!-materialen zijn te downloaden op de pagina werven van jeugdleden. De wervingsmaterialen zijn mede mogelijk gemaakt door NSGK.