fotolijn

Groeien

Bij Scouting draait het niet alleen om de (persoonlijke) ontwikkeling van jeugdleden, maar ook om de (persoonlijke) ontwikkeling van de vrijwilligers! Dat blijven we binnen Scouting vooral doen door aan de slag te gaan: te leren door te doen! En we leren het ook door een thema te behandelen tijdens de groeps-, regio- of landelijke raad, door uitwisseling met collega’s van andere onderdelen binnen Scouting Nederland en/of door een training vanuit Scouting Academy. De HRM-vertegenwoordiger en degenen die zich bezighouden met deskundigheidsbevordering hebben hier samen een faciliterende rol in, zoals bijvoorbeeld de praktijkbegeleider in groepen helpt om met vrijwilligers hun persoonlijke ontwikkelingsplan op te stellen en hier uitvoering aan te geven.

Klik op het item in de afbeelding voor meer informatie.

Cyclus vrijwilligersbeleid de walvis

Praktijkvoorbeelden

Tools

Ontwikkelaanbod