fotolijn

Regionaal Inhoudelijk Overleg (RIO)

Groepen & regio's, HRM, Spel en Scouting Academy slaan de handen ineen. Zij hebben besloten om gezamenlijk de regio's te bezoeken en te ontmoeten. Zij gaan dit doen op zes locaties in oktober. Je bent van harte welkom om aan een van deze bijeenkomsten deel te nemen. Deze bijeenkomst heet Regionaal Inhoudelijk Overleg of kortweg: RIO.

Wat gebeurt er met ROSA en RSO?

Voorheen gingen Landelijk Team Spel en Scouting Academy apart het land in, maar samen met o.a. de Landelijke Teams HRM en Groepen & regio’s is nu deze nieuwe opzet bedacht. Hiermee zijn het ROSA (Regionaal Overleg Scouting Academy) en het RSO (Regionaal Spel Overleg) komen te vervallen.

Programma en doelgroep

Het programma bevat bij het begin en bij de pauze een gezamenlijk deel. Tussendoor verzorgt elk team zijn eigen programma in 2 blokken van 45 minuten. Het programma is afgestemd op de specifieke doelgroepen van elk landelijk team. Behoor je niet tot een specifieke doelgroep maar is je interesse aangewakkerd om erbij te zijn? Geen probleem! Ook jij kan je inschrijven. De doelgroepen RIO zijn als volgt:

  • Scouting Academy: voor praktijkcoaches, trainers, praktijkbegeleiders, opleiders, instructeurs, vakopleiders
  • Spel: voor regio organisatoren
  • HRM: voor groepsbegeleiders en regio medewerkers die zich bezig houden met het VOG beleid als onderdeel van Sociale Veiligheid als ook met waarderingsbeleid.
  • Groepen & regio’s: voor regiocoaches en bestuurscoaches. (en groeicoaches)

Meer informatie

Het programma van de verschillende teams zal binnenkort concreet worden, meer info volgt hierover nog.

Wanneer en hoe laat?

Nieuwe data voor RIO worden binnenkort bekend gemaakt.