fotolijn

Informatie LHBT+ voor vrijwilligers

Het is jouw taak als (bege)leiding om ervoor te zorgen dat Scouting een veilige plek is voor iedereen. Dat geldt natuurlijk ook voor jeugdleden of medevrijwilligers die LHBT+er zijn.

Een jeugdlid

Als er iemand uit de kast komt en dat verloopt allemaal soepel, is er niet veel aan de hand. Houd de vinger aan de pols en laat het groepsproces zijn werk doen. Wanneer het in de groep niet zo soepel verloopt, zal je actie moeten ondernemen.

Het allerbelangrijkste is dat je zelf de kernwaarden van Scouting uitdraagt: Scouting is er voor iedereen. Er wordt niet gediscrimineerd. Er wordt niet gepest. Wanneer je zelf meedoet aan “plagerijtjes” is dat voor de andere scouts het signaal dat het prima is om je negatief uit te laten over LHBT+ers in het algemeen en die ene persoon in het bijzonder. Spreek mensen aan op het gebruik van het scheldwoorden als “homo” en andere negatieve grappen of opmerkingen en laat zien dat jij meent dat Scouting voor alle leden een veilige plek moet zijn.

Om het onderwerp bespreekbaar te maken in je speltak is in de activiteitenbank een aantal activiteiten opgenomen. Kies een activiteit waar je jezelf zeker bij voelt. Wanneer je het moeilijk vindt om zelf over seksualiteit te praten, nodig dan iemand anders uit.

Wanneer een jeugdlid jou in vertrouwen neemt, bewaak dan ook je eigen grenzen. Je mag een jongere natuurlijk ondersteunen en aanhoren, maar bedenk dat je geen hulpverlener bent. Beloof ook niet dat je het geheim zult houden, maar vertel het jeugdlid dat je de situatie bijvoorbeeld wilt bespreken met de vertrouwenspersoon van je groep. Meer informatie voor jeugdleden vind je hier.

Een vrijwilliger

Scouting Nederland stelt dat de seksuele voorkeur en genderidentiteit geen enkele invloed hebben op de deelname aan het Scoutingspel. Wel is het verstandig om binnen de groep af te spreken hoe je grenzen van mensen kunt respecteren. De module Gewenst gedrag kan je hierbij helpen. Ook de versie voor leidingteams van Be Cool kan een tool zijn om zaken bespreekbaar en duidelijk te krijgen.

Wanneer je zo’n gesprek lastig vind, vraag dan de hulp van je groepsbegeleider.

Wat te doen bij pesten?

Je hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar er wordt iemand gepest. Pesten is onacceptabel en daar zal je dus als (bege)leiding iets aan moeten doen. Op de website is een aparte pagina gewijd aan pesten. Hier vind je meer informatie om om te gaan met pestgedrag. Het maakt daarbij niet uit of er gepest wordt om de kleur van het haar, de geaardheid of welke andere eigenschap dan ook. Pesten is ongewenst gedrag en moet voorkomen worden. Wanneer het nog niet heel ernstig is kan het spel Be Cool! Een handige tool zijn om met de jeugdleden in gesprek te gaan en samen gedragsregels op te stellen.