Headerafbeelding

Voor de regio

Ieder jaar voorziet het Landelijk team Spel alle regio's van de nieuwste regiospelen. Hierin vind je inspiratie voor je Bever-Doe-Dag, Jungledag, het themaverhaal van de regionale Scoutingwedstrijden en tips voor het organiseren van een regioactiviteit voor explorers en roverscouts. Ook zijn er diverse regionale overleggen vanuit bijvoorbeeld Landelijk team Groepen en regio's waarbij je op de hoogte wordt gebracht van diverse ontwikkelingen. 

Regioactiviteiten

Ieder jaar kan er in de verschillende regio's speldagen worden georganiseerd voor alle speltakken uit de regio. Om de regio's bij de organisatie van deze dagen te ondersteunen, wordt ieder jaar een spelbrochure ter beschikking gesteld. De verschillende speldagen die georganiseerd worden zijn:

  • Bever-Doe-Dag
  • Jungledag
  • Regionale Scoutingwedstrijden
  • Regioactiviteiten voor explorers
  • Regioactiviteiten voor roverscouts

Klik hier voor meer informatie over de regioactiviteiten.

Regionaal overleg

Elk jaar zijn er diverse regionale overleggen vanuit bijvoorbeeld Landelijk team Groepen en regio's waarbij je op de hoogte wordt gebracht van diverse ontwikkelingen op het gebied van Scouting. 

Klik hier voor meer informatie over deze regionale overleggen.

Scoutingspel