Headerafbeelding

Vrijwillig(st)er worden

Op 26 juni 2018 kwam een groep vrouwelijke leden van Scouting Nederland bij elkaar om met elkaar te praten over de oprichting van een Vrouwen in Scouting-netwerk. #TeamGirlNL. Why? Omdat wij geloven dat wij kunnen laten zien dat meiden alles kunnen bereiken wat ze willen. How? Wij zijn het goede voorbeeld. What? Ondersteunen (meidenunits), verkennen, laten zien en bewustwording, het organiseren van een landelijke meidendag, netwerk inzetten voor verbinding en aansluitng andere initiatieven. De leden van dit netwerk kunnen rolmodel en inspiratie zijn voor de meiden en vrouwen binnen Scouting Nederland. #TeamGirlNL is DE plek voor vrouwen in Scouting om te netwerken, elkaar te inspireren en ideetjes op te doen. Want zeg nou zelf, je gunt elk meisje in Nederland toch de mogelijkheid om Scoutingsuperpowers op te doen?

Rolmodel (ook voor mannen)

Door een rolmodel te zijn kun je de volgende generatie vrouwelijke leiders aanmoedigen. Maar hoe ben je eigenlijk een rolmodel voor jonge meiden?

  • Coach meiden om met zelfvertrouwen te spreken
  • Leer meiden met conflicten om te gaan
  • Moedig meiden aan hun succes te claimen
  • Inspireer meiden om gezonde risico's te nemen
  • Vier vrouwelijk leiderschap

Hoe ben jij een rolmodel? Meer weten? Kijk op https://leanin.org/tips/role-model

Meer vrouwen in je team

Hoe is werkelijk de verhouding tussen mannen en vrouwen in je eigen team of Scoutingorganisatie? Hoeveel vrouwen zijn er echt actief in de speltakteams? Hoeveel vrouwen zijn teamleider of voorzitter? Wordt de inzet van vrouwen net zo gewaardeerdals de inzet van mannen? Hebben vrouwen stereotype functies als secretariaat, coördinator schoonmaakploeg en kookstaf? Wie vind je dat rekening moet houden met de andere sexe: de meerderheid van de mannen of de minderheid van de vrouwen? Hoe is het ledenverloop? Van de nieuwe stafleden, hoeveel daarvan zijn vrouw? Wat was nu de werkelijke reden dat een vrouwelijke vrijwilliger vertrok? Op deze en andere vragen helpt de brochure meer vrouwen in je team je antwoord geven. Stap voor stap kan je aan de slag met het werven van nieuwe vrouwelijke vrijwilligsters!

Scoutingspel