Headerafbeelding

Stambestuur

Een eigen stambestuur, bestaande uit leden uit de stam. Hier wordt de dagelijkse gang van zaken binnen jullie stam geregeld en vooruit gekeken naar de toekomst. Regelmatig is er de stamraad, met alle leden uit de stam, waar jullie gezamenlijk beslissingen nemen. Dit kunnen jullie helemaal alleen doen, net als het organiseren van activiteiten en opkomsten, maar je kunt als stam of groep ook kiezen voor een coach (21 t/m 23 jaar) of een adviseur (23 t/m 40 jaar).

Kwaliteitstest

Hoe goed is jouw stam? Is het een topteam of is er nog wel wat te verbeteren? Kom erachter in de kwaliteitstest! In nog geen 50 vragen weet je hoe jouw stam scoort op de categorieën leden, organisatie, identiteit, programma, begeleiding en middelen. Je kunt hier de kwaliteitstest doen

Power up your game

Wil jij werken aan kwaliteitsverbetering van je speltakprogramma terwijl je een leuk spel speelt? Door middel van het spel Power Up Your Game ga je aan de slag met de spelkwaliteit van je groep. De praktijkbegeleider begeleid jullie hierbij. Gedurende het spel ontdekken jullie welke acties nodig zijn om de kwaliteit van het programma voor de jeugdleden te versterken. Je kunt er hier meer over lezen. Download de roverscoutskaarten die bij het spel horen om het spel passend te maken bij je stam.

Scoutingspel