fotolijn

LOSA

Het LOSA is dé landelijke ontmoetingsdag voor alle Scouting Academy-vrijwilligers op groeps-, regio- of landelijk niveau.Het LOSA wordt een keer per jaar georganiseerd door het landelijk team Scouting Academy. Het is een plek om te netwerken, ervaringen te delen en je te laten inspireren bij verschillende workshops. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden om je deskundigheid een boost te geven. De deelnemers aan het LOSA zijn vooral groeps-, regio- en landelijke vrijwilligers die binnen Scouting Academy actief zijn (praktijkbegeleiders, praktijkcoaches, trainers, instructeurs, vakopleiders en opleiders).

LOSA 20 mei 2017

Het eerstvolgende LOSA vindt plaats op zaterdag 20 mei 2017. Het programma ziet er als volgt uit.

Blok 1 Workshops: 13.00 uur - 14.30 uur

Titel/omschrijving Doelgroep
Scouting Academy in #2025
Hoe zien we Scouting Academy over acht jaar? Wat is de stip op de horizon ten aanzien van het geven van training?
Trainers en instructeurs
Scouting Academy in #2025
Hoe zien we Scouting Academy over acht jaar? Wat is de stip op de horizon ten aanzien van leren en ontwikkelen in de groep?
Praktijkbegeleiders
#2025: Diversiteit
In het kader van diversiteit geeft de werkgroep Rainbow Scouting een workshop waarin termen als acceptatie en verdraagzaamheid centraal staan. De deelnemers krijgen concrete handvatten om in een training of workshop te gebruiken.
Algemeen
Spelkwaliteit
Deze workshop werd vorig jaar hoog gewaardeerd. Dit jaar is er ruimte voor verdieping: spelondersteuning, hoe doe je dat in groep en regio?
Algemeen
Didactische werkvormen
Leuke nieuwe werkvormen om te gebruiken in je training.
Trainers
Scouting Academy en waterwerk
Bewust spelen op het water. Hoe zorgen we dat het waterwerk niet alleen bezig is met CWO, maar ook gekwalificeerd leiding wordt?
Trainers en instructeurs
Ondersteunen van praktijkbegeleiders
Hoe kun je als praktijkcoach praktijkbegeleiders ondersteunen in hun werk?
Praktijkcoaches

 

Blok 2 Workshops: 14.45 uur - 16.15 uur

Titel/omschrijving Doelgroep
Werven en behouden van trainers
Hoe pak je de werving van nieuwe trainers en praktijkcoaches aan? En hoe zorg je ervoor dat ze zich ontwikkelen en blijven ontwikkelen? Inzichten van en voor regio’s?
Trainers en instructeurs
Maatwerk, leerwensen leiding
Hoe kun je een individueel leertraject voor elke leidinggevende faciliteren?
Praktijkbegeleiders
#2025: Uitdaging
Een belangrijke vorm van uitdaging binnen Scouting is het progressiesysteem (land en water). Toch wordt dit nog weinig gebruikt. Hoe neem je insignes, awards en dergelijke mee in je training en hoe motiveer je leiding?
Trainers en praktijkbegeleiders
Coachen en begeleiden Algemeen
Breinleren in de praktijk
Breinleren, een sneak preview van één van de breinwaarden vol inspirerende methodieken.
Trainers, praktijkbegeleider, instructeur
Hoe voer je een intervisiegesprek?
Hoe kan ik een goed intervisiegesprek voorbereiden en uitvoeren?
Praktijkbegeleiders en praktjikcoaches
Motiveren
Hoe kan ik de leiding in mijn groep motiveren om te werken aan hun eigen ontwikkeling?
Praktijkbegeleiders en instructeurs

 

ROSA's

De eerstvolgende vier ROSA's (Regionaal Overleg Scouting Academy) zijn dit jaar op de volgende data:

  • 7 november in Amstelveen
  • 14 november in Zwolle
  • 23 november in Eindhoven
  • 28 november in Gouda