fotolijn

Kwalificatietools spelspecialisten

Spelspecialisten kunnen zich kwalificeren voor hun functie. Om spelspecialisten hierbij te ondersteunen zijn onderstaande kwalificatietools ontwikkeld: de kwalificatiekaart en de routekaart. Deze kun je gebruiken om je te ontwikkelen. De coördinator van het team spelspecialisten verricht de stappen in het aanvraagproces.

Kwalificatiekaart voor spelspecialisten

De kwalificatiekaart voor spelspecialist bestaat uit vijf blokken: Kennis van spelvisie en –methode en Scouting Nederland, Verspreiden van kennis over spelvisie en –methode, Ondersteunen in het gebruik van spelvisie en – methode, (Door)ontwikkelen van materiaal en Samenwerken en kwaliteitsbewaking.

Routekaart voor spelspecialisten

De routekaart voor spelspecialisten is een online tool. De spelspecialist hoeft niet alle opdrachten uit de routekaart uit te voeren, het is immers een hulpmiddel. De spelspecialist kan de keuze maken om alleen bepaalde competenties uit de routekaart te kiezen voor de ontwikkeling tot gekwalificeerd spelspecialist.