fotolijn

Voor regio-organisatoren

Regioactiviteiten zijn groter en uitdagender dan activiteiten die scouts normaal in hun eigen groep doen. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van meiden en jongens bij Scouting. Als regio-organisator heb je een grote rol bij de organisatie van deze activiteiten.

Leidinggevenden vormen samen met jeugdleden de basis van de Vereniging Scouting Nederland. Leidingteams staan garant voor een leuk en uitdagend activiteitenprogramma waarmee de jeugdleden de kans krijgen zich te ontwikkelen. Regioactiviteiten geven jeugdleden de kans om kennis te maken met de diversiteit van Scouting door het ontmoeten van andere Scoutinggroepen en het doen van grotere en meer uitdagende activiteiten, dan je in je groep kunt doen. Ook dienen regioactiviteiten als voorbeeldactiviteiten voor het werken met de spelvisie en -methode. Als regio-organisator vervul je bij de organisatie van regioactiviteiten voor één of meer speltakken een spilfunctie vanuit de regio. Op basis van de behoefte bij de speltakken van de groepen in je regio, stel je samen met je team een activiteitenkalender op en draag je zorg voor de realisatie van de regioactiviteiten.  

Er is voor regio-organisatoren een functieprofiel , een kwalificatiekaart met bijbehorende toelichting en een landelijke training met bijbehorende module .

Wat kun je doen om gekwalificeerd te worden?

Als regio-organisator draag je bij aan de kwaliteit van het activiteitenteam en aan de kwaliteit van de regioactiviteiten, en daarmee ook aan de ontwikkeling van scouts. Naast het feit dat je als regio-organisator actief bent, kun je ook werken aan je eigen kwalificatie. Doordat je als regio-organisator al activiteiten hebt georganiseerd, heb je je al een aantal competenties eigen gemaakt of je hebt al expertise vanuit eerdere ervaringen. Met behulp van het functieprofiel en de kwalificatiekaart kun je een inschatting maken van je competenties. Als je dit liever met iemand samen doet, kun je de coördinator activiteiten uit je regiobestuur of iemand anders die hierin vakkundig is, zoals de coördinator trainingen, vragen. Vervolgens maak je een Talent Ontwikkel Plan (TOP) . Hierin zet je jouw leerroute: wat wil je leren, waar ga je dat doen en wanneer? Je kunt het Talent Ontwikkel Plan ook samen met de persoon met wie je de kwalificatiekaart bespreekt invullen. Het is aan te bevelen om binnen één Scoutingseizoen je kwalificatie te behalen.

Hoe ontwikkel je je competenties?

Als aspirant regio-organisator ga je in opleiding om je kwalificatie te halen. Als je al veel ervaring hebt met het organiseren van grote activiteiten, dan kun je rechtstreeks een assessment aanvragen via de coördinator activiteiten in je regiobestuur of de coördinator trainingen. In de Kwalificatiewijzer vind je hierover meer informatie.

Je kunt op twee manieren je competenties behalen:

  1. Door het volgen van een opleidingstraject.
  2. Door te leren in de praktijk.

Het volgen van een opleidingstraject

Het landelijke opleidingstraject voor regio-organisatoren bestaat uit twee trainingsdagen en een persoonlijke praktijkopdracht. Voorafgaand aan de eerste trainingsdag wordt gevraagd om je ingevulde kwalificatiekaart en jouw Talent Ontwikkel Plan in te vullen. De trainers zijn hierdoor op de hoogte van jouw individuele leerwensen en kunnen meer maatwerk leveren, zodat de training een meerwaarde krijgt voor jou. Na de eerste trainingsdag ga je aan de slag met een praktijkopdracht. Hiervoor betrek je iemand anders uit de regio die met jou meekijkt bij de uitvoering van je opdracht. Dit kan een andere gekwalificeerde regio-organisator zijn of iemand anders die ervaring heeft met het organiseren van regioactiviteiten. Op de tweede dag van de training presenteer je jouw persoonlijke opdracht. Afhankelijk van jouw opdracht overleg je met de trainers hoe je presentatie eruit ziet. Met deze persoonlijke opdracht laat jij zien dat je het geleerde in de praktijk kunt brengen.

Na afloop van het opleidingstraject, na het voltooien van je persoonlijke opdracht en nadat je de competenties van de kwalificatiekaart hebt behaald, kun je je kwalificatie aanvragen via de coördinator activiteiten uit je regiobestuur of de coördinator trainingen.

Leren in de praktijk

Wanneer je de kennis en ervaring in de praktijk opdoet, dan start je zoals hierboven uitgelegd. Als je in de praktijk over alle competenties van de kwalificatiekaart beschikt, dan kan de coördinator activiteiten uit je regiobestuur of de coördinator trainingen voor jou de kwalificatie aanvragen.

Aanvraag kwalificatie

Deze aanvraag bestaat uit een assessment en de beoordeling. Een opleider van Team Scouting Academy Support neemt het assessment af en bij een goede beoordeling zal hij of zij jou de kwalificatie toekennen. De registratie van jouw kwalificatie in Scouts Online wordt door de opleider verzorgd. Het assessment kan verschillen van vorm. Dit  zal vooraf besproken worden, bij het aanvragen van de kwalificatie. 

De rol van de regio

Het kwalificatietraject voor regio-organisatoren komt overeen met het traject voor trainers. Belangrijk is dus te weten dat de regio een belangrijke taak heeft in de aanvraag van kwalificaties van de regio-organisatoren van het activiteitenteam. De regio heeft zelf de regie in de beoordeling en het aanvragen van kwalificaties van regiofuncties.

Wanneer je als regio-organisator gekwalificeerd wilt worden, zal je dus eerst contact met de coördinator activiteiten uit je regiobestuur of de coördinator trainingen moeten opnemen. De procedure is ook te vinden in het stappenplan kwalificatie.

Heb je vragen over het opleidingstraject voor regio-organisatoren, dan kun je een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..