fotolijn

Praktijkcoach, wel gekwalificeerd

Als praktijkcoach maak je onderdeel uit van Scouting Academy. Je maakt deel uit van de regio, maar je bent geen lid van het regiobestuur. Binnen de regio werkt de praktijkcoach nauw samen met de trainers. Zij signaleren tijdens hun trainingen bepaalde zaken ten aanzien van het niveau van leidinggevenden of andere zaken. Deze koppelen ze terug aan de praktijkcoach die het weer teruggeeft aan de groepen. Ook praktijkbegeleiders die bepaalde zaken signaleren in hun groep, of terug horen van hun leidinggevenden die op training zijn geweest, kunnen bij de praktijkcoach terecht en hij neemt dit op met het trainersteam.

Binnen Scoutinggroepen ondersteunen praktijkbegeleiders de vrijwilligers bij het verwerven van de benodigde competenties. Voor leidinggevenden gebeurt dat tijdens en rond de opkomsten. Leidinggevenden worden gecoacht op basis van een kwalificatiekaart, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt over welke competenties iemand beschikt. Bij leidinggevende functies is de praktijkbegeleider voor de deelkwalificaties ook beoordelaar.

Om de praktijkbegeleider te begeleiden, te ondersteunen én om de kwaliteit van het ontwikkelen en vaststellen van competenties te borgen, is er de praktijkcoach. De praktijkcoach schept de voorwaarden voor het opleidingstraject en de begeleiding van praktijkbegeleiders en ondersteunt hen in de praktijk. De praktijkcoach stelt, samen met de praktijkbegeleider, vast of een leidinggevende beschikt over alle voor de functie benodigde competenties en dus kan worden gekwalificeerd.

Wat ga je doen?

Als praktijkcoach zijn er meerder taken die bij je functie horen:

 1. De praktijkbegeleiders ondersteunen, begeleiden, opleiden en coachen.
 2. Het kwalificeren van vrijwilligers voor een functie.
 3. Het contact onderhouden met regiocoaches en trainers en andere regiodisciplines.
 4. Mede zorgdragen voor de borging van de integriteit en de toegevoegde waarde van de Scouting Academy-benadering.

De praktijkbegeleiders ondersteunen, begeleiden, opleiden en coachen

Als je begint binnen de regio, dan zul je het contact met de groepen moeten gaan opbouwen, uitbouwen en onderhouden. Je gaat netwerken. Er zijn groepen met een praktijkbegeleider, maar ook nog groepen zonder praktijkbegeleider. Maak een planning om de groepen in je regio te gaan bezoeken, zodat je de sfeer proeft, de vrijwilligers leert kennen en zij jou leren kennen. Je krijgt een indruk van de groepscultuur en het spel dat bij de groep gespeeld wordt. Het is het beste om tijdens opkomsten langs te gaan. Ook kun je een praktijkbegeleidersbijeenkomst gaan organiseren: een overleg waarin vooral informatie en ervaring wordt gedeeld.

Je ondersteunt de praktijkbegeleider bij het proces waarin hij zijn leidingteams naar een gekwalificeerd niveau brengt en zijn plezier in de functie houdt, waardoor hij zichzelf ook zal blijven ontwikkelen. Ook motiveer je de praktijkbegeleider om zijn eigen kwalificatie te gaan halen als hij deze nog niet bezit. Je geeft tips en advies en je houdt hem op de hoogte van landelijke ontwikkelingen.

Het kwalificeren van vrijwilligers voor een functie

Naast het begeleiden en ondersteunen, is het opleiden van praktijkbegeleiders ook een taak van de praktijkcoach. Een training geven aan praktijkbegeleiders kun je in je regio organiseren, eventueel samen met trainers of andere praktijkcoaches die in een aantal onderdelen deskundig zijn. De trainingen worden ook in andere regio’s georganiseerd. Een praktijkbegeleider kan ook in andere regio’s de training volgen. 

Om als praktijkbegeleider gekwalificeerd te raken, zal de praktijkbegeleider zelf een assessment aanvragen bij de praktijkcoach. Als praktijkcoach houd je dit assessment aan de hand van de kwalificatiekaart en het functieprofiel. Je kan hier gebruik van maken van het STARR interview. Naast het gesprek kun je ook een praktijkbeoordeling doen. Je bent dan aanwezig bij een gesprek dat de praktijkbegeleider met een leidinggevende over diens kwalificatie heeft of bij een teamgesprek waarin het gaat over het teamprofiel en kwaliteit van het team en het spel. Vervolgens ken je de kwalificatie toe in Scouts Online als de beoordeling positief is en kan een kwalificatieteken worden aangevraagd bij de ScoutShop

Het contact onderhouden met regiocoaches en trainers en andere regiodisciplines

Als praktijkcoach maak je deel uit van het regioteam, je zit niet in het regiobestuur. Het is belangrijk om met een aantal andere onderdelen samen te werken en elkaar te informeren. 

De regiocoach

De regiocoach houdt zich bezig met een proces waarin groepen kritisch naar zichzelf kijken en hun verbeterpunten benoemen, zodat ze nog meer kwaliteit neerzetten wat weer kan leiden tot groei van de leden. De regiocoach spreekt de groepen en weet wat de verbeterpunten van de groepen zijn. Als de verbeterpunten verband hebben met of zich bevinden op het terrein van Scouting Academy, dan kan de praktijkcoach de praktijkbegeleider van die groep gericht begeleiden.

De trainers

De trainers verzorgen de trainingen waarin onder andere de deelkwalificaties worden getraind voor het gekwalificeerd niveau van leiding. De trainers signaleren hoe het staat met de niveaus bij de verschillende groepen en kunnen dit signaal afgeven aan de praktijkcoach. De praktijkcoach kan vervolgens met de desbetreffende groep contact opnemen en samen met de praktijkbegeleider werken aan verbetering. Ook kan het voor de beoordeling van een leidinggevende die op training is geweest, nodig zijn te overleggen met de trainers over hun indruk van deze persoon.

Anderzijds kan de praktijkcoach signaleren dat er in de groepen op bepaalde onderdelen niet voldoende kwaliteit is. De praktijkcoach kan dit aangeven bij de trainers zodat zij beter en gerichter kunnen trainen. Samen met de trainers en de regiocoaches houd je het regiobestuur op de hoogte over de kwaliteit van de groepen, hun vrijwilligers en het spel.

Mede zorgdragen voor de borging van de integriteit en de toegevoegde waarde van de Scouting Academy-benadering

De praktijkcoach, praktijkbegeleiders en trainers vormen samen het team dat Scouting Academy op de kaart kan zetten én houden in de regio. Binnen Scouting maakt het niet uit welke functie je hebt; je zult altijd in ontwikkeling blijven door de taken die je hebt. Mensen motiveren naar zichzelf te kijken en zich verder te blijven ontwikkelen en te blijven leren, is de uitdaging die Scouting Academy biedt.

De toegevoegde waarde van Scouting Academy wordt onder andere beleefd doordat vrijwilligers hun competenties vastleggen in de persoonsgebonden competentiesystematiek:

 • Hiermee wordt de ontwikkeling van kwalificaties en de ontwikkeling door het vervullen van andere functies binnen Scouting mogelijk.
 • Hiermee wordt de vertaling naar functies of opleidingen buiten Scouting mogelijk.
 • Wat je leert buiten Scouting, wordt binnen Scouting gewaardeerd.
 • Praktijkbegeleiders zijn en blijven op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van competentieverwerving en vaststelling.

Verdieping en verder ontwikkelen

Wat Scouting betreft, is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk thema. Binnen Scouting Academy zijn er verschillende mogelijkheden om je op allerlei vlakken verder te ontwikkelen.

 • Vrijwilligerswerk levert je wat op: aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgt voor evenwicht tussen wat Scouting een vrijwilliger kost en wat het hem oplevert. Scouting is niet van de riante onkostenvergoedingen. Echter, wat we elkaar wel (naast plezier en vriendschap) kunnen geven, is een riante dosis persoonlijke ontwikkeling die van pas komt in je verdere leven, binnen én buiten Scouting.
 • Vrijwilligersbehoud: werk maken van persoonlijke ontwikkeling draagt ook bij aan vrijwilligersbehoud. Voor de korte termijn gaat het daarbij om de vraag of iemand zijn huidige functie goed aan kan. Ook als iemand gekwalificeerd is, kan het toch zijn dat hij tegen dingen aanloopt, of elementen van zijn functie beter wil doen. Daarmee aan de slag gaan, verhoogt de kans dat iemand de benoemingstermijn afmaakt en ‘bijtekent’. Voor de langere termijn gaat het om de koppeling van persoonlijke ontwikkeling aan de Scoutingloopbaan die de vrijwilliger ambieert. Of het nu is omdat iemand uitgekeken raakt op zijn huidige functie, of dat iemand de maximale benoemingsperiode heeft vol gemaakt, feit is dat Scouting een diversiteit aan functies te bieden heeft en dat persoonlijke ontwikkeling ertoe kan bijdragen dat iemand een nieuwe uitdaging oppakt die de vrijwilliger opnieuw kan binden.
 • Groei in kwaliteit: één van de speerpunten van Scouting. Daarbij is kwaliteit in het aanbieden en faciliteren van het Scoutingspel, oftewel de kwaliteit van vrijwilligers, een heel belangrijke factor. Ook om die reden vindt Scouting het van belang te investeren in persoonlijke ontwikkeling.
 • Persoonlijk gewin: wat je leert in Scouting is ook buiten Scouting van belang. Zo kan het zijn dat Scouting op je cv bijdraagt aan je sollicitatie, je kansen geeft in je werkloopbaan of van betekenis kan zijn in je studie.

Hoe ga je aan de slag?

Binnen Scouting kennen we twee verschillende soorten competenties. Functiegebonden competenties, vaardigheden die nodig zijn om je functie goed uit te kunnen voeren, en persoonlijke competenties, vaardigheden die je binnen Scouting opdoet en die zo omschreven zijn dat ze ook in de buitenwereld begrepen worden. Zo kun je 'in dezelfde taal' als die bijvoorbeeld op school gebruikt wordt, aantonen dat je binnen Scouting iets hebt geleerd of andersom. Dit hoef je dan niet opnieuw te leren.

Functiegebonden competenties

Binnen Scouting zijn er diverse functies met hun eigen functiegebonden competenties en daarmee hun eigen kwalificatie, bijvoorbeeld teamleider of trainer.

Je hebt een keuze gemaakt waarin je je verder wilt ontwikkelen. Samen met je praktijkbegeleider kun je een TOP (Talent Ontwikkel Plan) maken. Je maakt een TOP voor een functiegebonden kwalificatie. Je gaat zoeken waar je wat kunt leren. Misschien wil je een vervolg- of specialistische training volgen, wil je enkele kampspecialisaties halen of wil je leren hoe je om moet gaan met moeilijk gedrag bij kinderen.

Je maakt afspraken wie jou gaat begeleiden en stelt vast wanneer je het traject wilt afronden. De begeleiding kan bijvoorbeeld ook door een gekwalificeerd teamleider worden gedaan als je in de speltak één en ander wilt oefenen.

Bij elke training of cursus staat meestal wel beschreven wat het doel is en wat je na afloop kan en je moet het kunnen toepassen in de praktijk, er vaardiger in worden.

Persoonlijke competenties

Voor je persoonlijke competenties kun je gebruik maken van de competentieroos. Deze is gebaseerd op algemene competenties die door de buitenwereld ook begrepen worden. Er is een lege competentieroos die je kunt invullen. Je vult de roos voor jezelf in, alleen of met iemand samen. Het is goed om het resultaat altijd met iemand te bespreken. Soms kan het zijn dat je door een gesprek over een onderdeel helder krijgt hoe ver je met de competentie bent en tot hoe ver je die competentie wilt ontwikkelen. Bij de competentieroos is een handleiding gemaakt, die tekst en uitleg geeft bij het invullen ervan. Ook is er een vereenvoudigde versie, gemaakt door Regio Zeeland.

De persoonlijke competenties zijn terug te vinden in het functieprofiel. Er zijn namelijk raakvlakken tussen de persoonlijke competenties en de functiegebonden competenties. Deze zie je terug in de functiebeschrijving, onder ‘taken’, in de kolommen.

Hoe ga je andere kwalificaties halen?

Functiegebonden competenties

Training volgen in de regio of op landelijke evenementen

Landelijk worden er regelmatig trainingen aangeboden voor trainers. Deze staan in Scouts Online, waar je je ook kunt inschrijven. Klik hier voor meer informatie over de functie opleider.

Liever aan de slag als trainer? Dat kan ook. Je kunt dan contact opnemen met de coördinator Scouting Academy in de regio. Voor de functie trainer is er ook een opleiding of training en je beoordeling wordt gedaan door een opleider. Klik hier voor meer informatie over de functie trainer.

Landelijk worden er ook evenementen georganiseerd waar je kan deelnemen aan diverse specialistische workshops en trainingen, zoals de Scout-In.

Persoonlijke competenties

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

 • Coaching door iemand van buiten het eigen team. Bijvoorbeeld de trainer of opleider. Zij kunnen jou coachen in jouw leervraag of zij kunnen je helpen iemand te vinden die een coach is. De ervaring leert dat de meeste mensen het erg leuk vinden een ander te helpen om de competenties te verbeteren.
 • Deelname aan activiteiten of trainingen, zoals de Landelijke Scoutiviteit, Scout-In, de Gillwel-training of internationale seminars.

Je kunt natuurlijk ook je persoonlijke competenties ontwikkelen door op een ander niveau vrijwilliger te worden. Denk dan aan:

Eindbeoordeling

Hoe en door wie je eindbeoordeling wordt gedaan, is afhankelijk van de functie waarvoor je het aanvraagt. In de Kwalificatiewijzer staat precies wie wat kan en mag kwalificeren en dus ook beoordelen.

Tips en handige hulpmiddelen

Voor het uitvoeren van je taken als praktijkbegeleider zijn er een aantal handige hulpmiddelen.

 • Kwalificatiewijzer: deze kun je vinden in Scouts Online onder de tab 'Vrijwilligers' en ‘Overzichten en links'. In de Kwalificatiewijzer kun je een overzicht vinden van de verschillende kwalificaties en door wie een bepaalde kwalificatie aangevraagd en geregistreerd kan worden in Scouts Online.
 • Handleiding : hierin staat stap voor stap beschreven hoe je in Scouts Online kwalificaties kunt registreren en aanvragen.