fotolijn

Voor praktijkcoaches

Om de praktijkbegeleider te begeleiden, te ondersteunen én om de kwaliteit van het ontwikkelen en vaststellen van competenties te borgen, is er de praktijkcoach. De praktijkcoach schept de voorwaarden voor het opleidingstraject en de begeleiding van praktijkbegeleiders en ondersteunt hen in de praktijk. De praktijkcoach stelt, samen met de praktijkbegeleider, vast of een leidinggevende beschikt over alle voor de functie benodigde competenties en dus kan worden gekwalificeerd. In het Stappenplan assessment kun je zien hoe je tot kwalificatie komt.

Als praktijkcoach maak je onderdeel uit van Scouting Academy. Je functie valt binnen de regio, maar je bent geen lid van het regiobestuur. Je werkt als praktijkcoach nauw samen met het trainersteam van de regio en de praktijkbegeleiders op groepsniveau. Daarnaast organiseer je in de regio netwerkbijeenkomsten voor praktijkbegeleiders. Je schakelt ook met de regiocoach die vanuit het programma Groepsontwikkeling samen met een landelijke seniorcoach de ontwikkeling van de groep als geheel bekijkt. Kortom: een belangrijke rol als het gaat om de ontwikkeling van vrijwilligers, teams en groepen.