fotolijn

Trainers

Als trainer ondersteun je kaderleden op groeps- of regioniveau bij het verwerven en versterken van functiegerichte competenties door middel van trainingen, cursussen of workshops. Dat doe je tijdens weekenden of avonden. Je zorgt ervoor dat ze de inhoudelijke kennis, die voor het functioneren van de leidinggevende of andere kaderleden nodig is voor het gekwalificeerd raken in de functie, kunnen opdoen. Op basis van input van een praktijkbegeleider en de deelnemer wordt aangegeven welke functiecompetenties ontwikkeld moeten worden. Mede door het verzorgen van de functiegerichte trainingen zorg je ervoor dat dit later door de praktijkbegeleider kan worden afgetekend voor kwalificatie.

Je werkt veelal samen met andere trainers en vormt samen een trainingsteam. Dit kan op regionaal of landelijk niveau zijn. Binnen dit team bespreek je de vorderingen van de deelnemers. Vanuit dit regionaal of landelijk opererend team wordt er regelmatig afgestemd over de ontwikkelingen binnen Scouting Academy. Je bent mede verantwoordelijk voor de organisatorische, logistieke en facilitaire (en soms financiële) zaken die rond de organisatie en uitvoering van de training spelen. Het trainersteam wordt aangestuurd door een trainerscoördinator die zitting heeft in het regiobestuur.

Waar moet je aan voldoen?

Er is een aantal basisvoorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor deze kwalificatie.

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je bent 21 jaar of ouder.
 • Je hebt minimaal een opleiding of werkervaring op MBO-denkniveau.
 • Je beschikt over de (erkende) competenties voor trainer of bent bereid en in staat deze te ontwikkelen tot het gewenste niveau.
 • Je beschikt over aantoonbare kennis van zaken met betrekking tot te geven trainingen en neemt deel aan de uitwisselingsbijeenkomsten voor trainers.
 • Bij ontbrekende kennis en nog te ontwikkelen competenties ben je bereid om je zodanig te ontwikkelen, zodat binnen twaalf maanden de kwalificatie voor trainer wordt behaald.
 • Omgaan met kaderleden vraagt om bewustzijn met betrekking tot gedragscodes, normen en waarden. Je sluit je aan bij het door Scouting Nederland gevoerde beleid op het gebied van omgangsvormen.
 • Je beschikt over een voor de rol geldige Verklaring Omtrent Gedrag en je onderschrijft de gedragscode.

Wat ga je doen om gekwalificeerd te worden?

Naast dat je waarschijnlijk al als trainer aan de slag bent, ga je ook werken aan je kwalificatie. Je hebt jezelf al een aantal competenties eigen gemaakt of je hebt al expertise vanuit je werk. Je bekijkt het functieprofiel en de kwalificatiekaart en maakt een inschatting van je competenties. Je kunt dit samen met de trainerscoördinator doen of met iemand anders die hierin vakkundig is. Ook kun je het opleidersteam deze vraag stellen door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vervolgens ga je een TOP maken voor jezelf. Hierin zet je jouw leerroute: wat wil je leren, waar ga je dat doen en wanneer? Probeer binnen één Scoutingseizoen je kwalificatie te behalen.

Hoe ga je de kwalificatie halen?

Als aspirant trainer ga je in opleiding om je kwalificatie te halen. Als je al trainer bent van beroep of je hebt een opleiding voor trainer binnen je studie of werk gedaan, dan kun je rechtstreeks via de praktijkcoach of het opleidersteam je assessment aanvragen. Onder eindkwalificatie vind je hierover meer informatie.

Om je competenties te halen, zijn er diverse leerwegen die je kunt bewandelen:

 1. Leren in de praktijk
 2. Volgen van een training

Leren in de praktijk

Als aspirant trainer neem je deel aan het trainersteam en door het meedoen met het geven van de trainingen, ontwikkel je al competenties die nodig zijn als trainer. Het advies om binnen één Scoutingseizoen je kwalificatie te halen, moet wel haalbaar zijn als het gaat om leren in de praktijk. Zo kan het gebeuren dat in jouw regio de trainingen nog niet veelvuldig gepland kunnen worden wegens onderbezetting van het team of omdat de trainingen geannuleerd worden omdat er te weinig animo voor is. Het is belangrijk dat je veelvuldig kunt oefenen en dat jij je het trainerschap eigen kunt maken. Hierin is het belangrijk dat je begeleid wordt door de trainerscoördinator of een andere gekwalificeerde trainer. Samen met je begeleider bespreek je regelmatig je voortgang en je TOP. Hierbij is ook de inbreng van de andere trainers belangrijk. Zij zien je ook als trainer aan het werk en ervaren jou in de samenwerking.

Volgen van training

Het volgen van training is een onderdeel van je route naar kwalificatie. Je kunt je opgeven voor Train de trainer via Scouts Online. Er worden landelijk op diverse plekken trainingen georganiseerd, je kunt je voor elke training inschrijven die in het lijstje staat. Voorafgaand aan de training wordt jou gevraagd om je ingevulde kwalificatiekaart en je TOP, waarin je leervraag staat verwoord, in te leveren. De trainers van de training kunnen dan gericht voor jou leermomenten plannen, zodat de training een meerwaarde heeft. De training is deels maatwerk en deels algemeen qua inhoud.

Eindbeoordeling

Je bent al trainer van of voor je beroep

Als je reeds in bezit bent van certificaten als trainer of je bent trainer van beroep, dan kun je direct een verzoek indienen voor een assessment bij het opleidersteam. Dit kan per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er wordt dan een afspraak met je gepland en men overlegt met jou of je gekwalificeerd kunt worden. Je kunt dan een kopie van je certificaten of ander bewijsmateriaal naar het team toesturen, maar dat zal een opleider verder met je kortsluiten. Als je kwalificatie wordt toegekend, komt dit in Scouts Online te staan en is het mogelijk om een kwalificatieteken aan te vragen bij de ScoutShop.

Je bent aspirant trainer

Als je voldoet aan alle competenties en jouw begeleider gaat ook akkoord, dan vraag je je assessment aan. Dit kan via de praktijkcoach of rechtstreeks bij het opleidersteam door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vanuit het opleidersteam zal je beoordeeld worden. Dit gaat aan de hand van een gesprek en door met je mee te kijken in de praktijk. Vervolgens vindt dan de beoordeling plaats. Je kwalificatie komt in Scouts Online te staan en je kunt een kwalificatieteken aanvragen bij de ScoutShop.

Verdieping en verder ontwikkelen

Wat Scouting betreft, is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk thema. Binnen Scouting Academy zijn er verschillende mogelijkheden om je op allerlei vlakken verder te ontwikkelen.

 • Vrijwilligerswerk levert je wat op: aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgt voor evenwicht tussen wat Scouting een vrijwilliger kost en wat het hem oplevert. Scouting is niet van de riante onkostenvergoedingen. Echter, wat we elkaar wel (naast plezier en vriendschap) kunnen geven, is een riante dosis persoonlijke ontwikkeling die van pas komt in je verdere leven, binnen én buiten Scouting.
 • Vrijwilligersbehoud: werk maken van persoonlijke ontwikkeling draagt ook bij aan vrijwilligersbehoud. Voor de korte termijn gaat het daarbij om de vraag of iemand zijn huidige functie goed aan kan. Ook als iemand gekwalificeerd is, kan het toch zijn dat hij tegen dingen aanloopt, of elementen van zijn functie beter wil doen. Daarmee aan de slag gaan, verhoogt de kans dat iemand de benoemingstermijn afmaakt en ‘bijtekent’. Voor de langere termijn gaat het om de koppeling van persoonlijke ontwikkeling aan de Scoutingloopbaan die de vrijwilliger ambieert. Of het nu is omdat iemand uitgekeken raakt op zijn huidige functie, of dat iemand de maximale benoemingsperiode heeft vol gemaakt, feit is dat Scouting een diversiteit aan functies te bieden heeft en dat persoonlijke ontwikkeling ertoe kan bijdragen dat iemand een nieuwe uitdaging oppakt die de vrijwilliger opnieuw kan binden.
 • Groei in kwaliteit: één van de speerpunten van Scouting. Daarbij is kwaliteit in het aanbieden en faciliteren van het Scoutingspel, oftewel de kwaliteit van vrijwilligers, een heel belangrijke factor. Ook om die reden vindt Scouting het van belang te investeren in persoonlijke ontwikkeling.
 • Persoonlijk gewin: wat je leert in Scouting is ook buiten Scouting van belang. Zo kan het zijn dat Scouting op je cv bijdraagt aan je sollicitatie, je kansen geeft in je werkloopbaan of van betekenis kan zijn in je studie.

Hoe ga je aan de slag?

Binnen Scouting kennen we twee verschillende soorten competenties. Functiegebonden competenties, vaardigheden die nodig zijn om je functie goed uit te kunnen voeren, en persoonlijke competenties, vaardigheden die je binnen Scouting opdoet en die zo omschreven zijn dat ze ook in de buitenwereld begrepen worden. Zo kun je 'in dezelfde taal' als die bijvoorbeeld op school gebruikt wordt, aantonen dat je binnen Scouting iets hebt geleerd of andersom. Dit hoef je dan niet opnieuw te leren.

Functiegebonden competenties

Binnen Scouting zijn er diverse functies met hun eigen functiegebonden competenties en daarmee hun eigen kwalificatie, bijvoorbeeld teamleider of trainer.

Je hebt een keuze gemaakt waarin je je verder wilt ontwikkelen. Samen met je praktijkbegeleider kun je een TOP (Talent Ontwikkel Plan) maken. Je maakt een TOP voor een functiegebonden kwalificatie. Je gaat zoeken waar je wat kunt leren. Misschien wil je een vervolg- of specialistische training volgen, wil je enkele kampspecialisaties halen of wil je leren hoe je om moet gaan met moeilijk gedrag bij kinderen.

Je maakt afspraken wie jou gaat begeleiden en stelt vast wanneer je het traject wilt afronden. De begeleiding kan bijvoorbeeld ook door een gekwalificeerd teamleider worden gedaan als je in de speltak één en ander wilt oefenen.

Bij elke training of cursus staat meestal wel beschreven wat het doel is en wat je na afloop kan en je moet het kunnen toepassen in de praktijk, er vaardiger in worden.

Persoonlijke competenties

Voor je persoonlijke competenties kun je gebruik maken van de competentieroos. Deze is gebaseerd op algemene competenties die door de buitenwereld ook begrepen worden. Er is een lege competentieroos die je kunt invullen. Je vult de roos voor jezelf in, alleen of met iemand samen. Het is goed om het resultaat altijd met iemand te bespreken. Soms kan het zijn dat je door een gesprek over een onderdeel helder krijgt hoe ver je met de competentie bent en tot hoe ver je die competentie wilt ontwikkelen. Bij de competentieroos is een handleiding gemaakt, die tekst en uitleg geeft bij het invullen ervan. Ook is er een vereenvoudigde versie, gemaakt door Regio Zeeland.

De persoonlijke competenties zijn terug te vinden in het functieprofiel van leidinggevende. Er zijn namelijk raakvlakken tussen de persoonlijke competenties en de functiegebonden competenties. Deze zie je terug in de functiebeschrijving, onder ‘taken’, in de kolommen.

Hoe ga je de kwalificatie halen?

Functiegebonden competenties

Voor de meeste functies als trainer Gilwell of opleider, is de procedure dat je je aanmeldt bij het team van het betreffende onderdeel. Voor de Gilwell kun je rechtstreeks met Team Gilwell contact opnemen en op de website staan regelmatig vacatures. Je kunt ook een mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In een gesprek wordt bekeken of je voldoende trainersvaardigheden hebt voor de Gilwell-training en de kwalificatie als Gilwell-trainer gebeurt door een opleider samen met een andere Gilwell-trainer.

Voor de functie opleider neem je contact op met het landelijk opleidersteam via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij nemen contact met je op en er volgt een gesprek. Zo wordt bekeken of jij de juiste trainersvaardigheden hebt voor de functie van opleider. Als dat zo is, ga je eerst een tijdje meelopen met een opleider en vervolgens wordt besloten of je permanent deel kunt gaan uitmaken van het team opleiders. Kijk ook op de pagina over de opleiders.

Voor alle andere functies neem je contact op met het betreffende team of stuur je een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonlijke competenties

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

 • Coaching door iemand van buiten het eigen team. Bijvoorbeeld de trainingscoördinator of opleider. Zij kunnen jou coachen in jouw leervraag of zij kunnen je helpen iemand te vinden die een coach is. De ervaring leert dat de meeste mensen het erg leuk vinden een ander te helpen om de competenties te verbeteren.
 • Deelname aan activiteiten of trainingen, zoals een (inter)regionale Scoutiviteit, de landelijke Scout-In, de Gillwel-training of internationale seminars.

Je kunt natuurlijk ook je persoonlijke competenties ontwikkelen door op een ander niveau vrijwilliger te worden. Denk dan aan:

Eindbeoordeling

Hoe en door wie je eindbeoordeling wordt gedaan, is afhankelijk van de functie waarvoor je het aanvraagt. In de Kwalificatiewijzer staat precies wie wat kan en mag kwalificeren en dus ook beoordelen.