fotolijn

Opleiders

Een opleider is er specifiek voor het opleiden en beoordelen van trainers, instructeurs, praktijkcoaches en opleiders. De opleiders vormen samen het landelijk team opleiders en vallen onder de verantwoordelijkheid van de programmagroep Scouting Academy. Het team heeft een voorzitter en komt regelmatig bijeen voor overleg. De opleiders wonen verspreid door het land.

Waar moet je aan voldoen?

Als je opleider wilt worden of wilt onderzoeken of de functie wat voor je is, dan kun je per mail contact opnemen met het opleidersteam via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vervolgens wordt er een gesprek met je gepland, samen met twee opleiders waarin met elkaar gekeken wordt of je over de trainersvaardigheden beschikt die nodig zijn voor de functie. Voor de functie opleider is een kwalificatiekaart beschikbaar waarin je kunt zien welke competenties er nodig zijn voor de functie. Om opleider te kunnen worden, moet je gekwalificeerd trainer zijn en de nodige ervaring hebben.

Wat ga je doen om gekwalificeerd te worden?

Als opleider begeleid je trainers, instructeurs, praktijkcoaches en opleiders in hun route naar kwalificatie. Je houdt regelmatig gesprekken met de desbetreffende vrijwilligers en komt kijken bij een training om hen in hun opleidingstraject te coachen en hen te volgen in hun vooruitgang. Daarnaast organiseert het team opleiders diverse trainingen die voor de functies beschikbaar zijn, zoals training voor instructeurs, trainers en praktijkcoaches. Het opleiden van nieuwe opleiders is een interne aangelegenheid en gebeurt gezamenlijk met de opleiders.

Hoe ga je de kwalificatie halen?

Als opleider is kwalificatie verplicht, je bent tenslotte een voorbeeld voor alle andere functies die jij gaat beoordelen. Binnen het opleidersteam is er een nauwe samenwerking in het begeleiden en opleiden van opleiders en zal in gezamenlijkheid de eindbeoordeling besloten worden. De opleiders met de meeste ervaringsjaren zullen hier nauw bij betrokken zijn. Je kunt opgaan voor je eindkwalificatie als je geheel voldoet aan de competenties van de kwalificatiekaart en je past binnen het team. Je hebt enige tijd meegelopen als opleider, diverse begeleidings- of coachingsgesprekken gevoerd met instructeurs, trainers of praktijkcoaches en hierbij was een andere opleider aanwezig of de gesprekken zijn geëvalueerd. Daarnaast heb je meegedraaid met een aantal trainingen voor instructeurs, trainers of praktijkcoaches.

Indien je kwalificatie rond is, wordt dit in Scouts Online geregistreerd en kun je een kwalificatieteken aanvragen bij de ScoutShop.

Verdieping en verder ontwikkelen

Wat Scouting betreft, is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk thema. Binnen Scouting Academy zijn er verschillende mogelijkheden om je op allerlei vlakken verder te ontwikkelen.

  • Vrijwilligerswerk levert je wat op: aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgt voor evenwicht tussen wat Scouting een vrijwilliger kost en wat het hem oplevert. Scouting is niet van de riante onkostenvergoedingen. Echter, wat we elkaar wel (naast plezier en vriendschap) kunnen geven, is een riante dosis persoonlijke ontwikkeling die van pas komt in je verdere leven, binnen én buiten Scouting.
  • Vrijwilligersbehoud: werk maken van persoonlijke ontwikkeling draagt ook bij aan vrijwilligersbehoud. Voor de korte termijn gaat het daarbij om de vraag of iemand zijn huidige functie goed aan kan. Ook als iemand gekwalificeerd is, kan het toch zijn dat hij tegen dingen aanloopt, of elementen van zijn functie beter wil doen. Daarmee aan de slag gaan, verhoogt de kans dat iemand de benoemingstermijn afmaakt en ‘bijtekent’. Voor de langere termijn gaat het om de koppeling van persoonlijke ontwikkeling aan de Scoutingloopbaan die de vrijwilliger ambieert. Of het nu is omdat iemand uitgekeken raakt op zijn huidige functie, of dat iemand de maximale benoemingsperiode heeft vol gemaakt, feit is dat Scouting een diversiteit aan functies te bieden heeft en dat persoonlijke ontwikkeling ertoe kan bijdragen dat iemand een nieuwe uitdaging oppakt die de vrijwilliger opnieuw kan binden.
  • Groei in kwaliteit: één van de speerpunten van Scouting. Daarbij is kwaliteit in het aanbieden en faciliteren van het Scoutingspel, oftewel de kwaliteit van vrijwilligers, een heel belangrijke factor. Ook om die reden vindt Scouting het van belang te investeren in persoonlijke ontwikkeling.
  • Persoonlijk gewin: wat je leert in Scouting is ook buiten Scouting van belang. Zo kan het zijn dat Scouting op je CV bijdraagt aan je sollicitatie, je kansen geeft in je werkloopbaan of van betekenis kan zijn in je studie.

Hoe ga je aan de slag?

Binnen Scouting kennen we twee verschillende soorten competenties. Functiegebonden competenties, vaardigheden die nodig zijn om je functie goed uit te kunnen voeren, en persoonlijke competenties, vaardigheden die je binnen Scouting opdoet en die zo omschreven zijn dat ze ook in de buitenwereld begrepen worden. Zo kun je 'in dezelfde taal' als die bijvoorbeeld op school gebruikt wordt, aantonen dat je binnen Scouting iets hebt geleerd of andersom. Dit hoef je dan niet opnieuw te leren.

Functiegebonden competenties

Binnen Scouting zijn er diverse functies met hun eigen functiegebonden competenties en daarmee hun eigen kwalificatie, bijvoorbeeld teamleider of trainer.

Je hebt een keuze gemaakt waarin je je verder wilt ontwikkelen. Samen met je praktijkbegeleider kun je een TOP (Talent Ontwikkel Plan) maken. Je maakt een TOP voor een functiegebonden kwalificatie. Je gaat zoeken waar je wat kunt leren. Misschien wil je een vervolg- of specialistische training volgen, wil je enkele kampspecialisaties halen of wil je leren hoe je om moet gaan met moeilijk gedrag bij kinderen.

Je maakt afspraken wie jou gaat begeleiden en stelt vast wanneer je het traject wilt afronden. De begeleiding kan bijvoorbeeld ook door een gekwalificeerd teamleider worden gedaan als je in de speltak één en ander wilt oefenen.

Bij elke training of cursus staat meestal wel beschreven wat het doel is en wat je na afloop kan en je moet het kunnen toepassen in de praktijk, er vaardiger in worden.

Persoonlijke competenties

Voor je persoonlijke competenties kun je gebruik maken van de competentieroos. Deze is gebaseerd op algemene competenties die door de buitenwereld ook begrepen worden. Er is een lege competentieroos die je kunt invullen. Je vult de roos voor jezelf in, alleen of met iemand samen. Het is goed om het resultaat altijd met iemand te bespreken. Soms kan het zijn dat je door een gesprek over een onderdeel helder krijgt hoever je met de competentie bent en tot hoever je die competentie wilt ontwikkelen. Bij de competentieroos is een handleiding gemaakt, die tekst en uitleg geeft bij het invullen ervan. Ook is er een vereenvoudigde versie, gemaakt door Regio Zeeland.

De persoonlijke competenties zijn terug te vinden in het functieprofiel van leidinggevende. Er zijn namelijk raakvlakken tussen de persoonlijke competenties en de functiegebonden competenties. Deze zie je terug in de functiebeschrijving, onder ‘taken’, in de kolommen.

Hoe ga je de kwalificatie halen?

Functiegebonden competenties

Voor de meeste functies zoals trainer Gilwell is de procedure dat je je aanmeldt bij het team van het betreffende onderdeel. Voor de Gilwell kan je rechtstreeks met hen contact opnemen en op hun website staan regelmatig vacatures. Je kunt een mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In een gesprek wordt bekeken of je voldoende trainersvaardigheden hebt voor de Gilwell-training en de kwalificatie als Gilwell trainer gebeurt door een opleider samen met een Gilwell-trainer.

Voor alle andere functies geldt hetzelfde als hierboven genoemd. Neem contact op met het betreffende team of stuur een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als je wilt weten met wie je voor een bepaalde functie contact moet opnemen.

Persoonlijke competenties

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • Coaching door iemand van buiten het eigen team. Bijvoorbeeld de coördinator vrijwilligersbeleid (HRM) of een andere opleider. Zij kunnen jou coachen in jouw leervraag of zij kunnen je helpen iemand te vinden die een coach is. De ervaring leert dat de meeste mensen het erg leuk vinden een ander te helpen om de competenties te verbeteren.
  • Deelname aan activiteiten of trainingen, zoals de Scoutiviteit, de Scout-In, de Gillwel-training of internationale seminars.

Eindbeoordeling

Hoe en door wie je eindbeoordeling wordt gedaan, is afhankelijk van de functie waarvoor je het aanvraagt. In de Kwalificatiewijzer staat precies wie wat kan en mag kwalificeren en dus ook beoordelen.