fotolijn

Toolkit regio

De Toolkit regio is een ringband die speciaal ontwikkeld is voor regio- en landelijke vrijwilligers. Hij bevat bijna alle materialen die je nodig hebt om goed je rol te vervullen als trainer, praktijkcoach, instructeur en anderen die zich voor Scouting Academy in de regio inzetten. Naast deze toolkit is er ook een toolkit voor de praktijkbegeleider. Met deze toolkit draagt het Landelijk team Scouting Academy graag een steentje bij om ervoor te zorgen dat de regio- en landelijke vrijwilligers hun functie zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

De volgende functies zijn opgenomen in de Toolkit regio:

  • Regio-organisator
  • Coördinator Scouting Academy
  • Praktijkcoach
  • Instructeur
  • Trainer

Het is mogelijk om de toolkit in losse onderdelen of in zijn geheel te downloaden. De losse downloads zijn gerangschikt naar de hoofdstukindeling van de toolkit: