fotolijn

Verdieping of specialisatie

Soms zijn er specifieke onderwerpen waar je extra kennis over wilt opdoen of waar je vaardig in wilt worden. Vaak worden hier in je regio of op landelijke evenementen trainingen of workshops over gegeven. In een aantal situaties, zoals wanneer je een training op de groep of in de regio volgt, zal de specialisatie ingevoerd worden in Scouts Online bij jouw kwalificaties.

Indien je via een landelijk evenement zo’n training volgt, kan je met een bewijs ervan aan de gegevensbeheerder van je groep vragen om deze specialisatie aan je kwalificaties in Scouts Online toe te voegen.

Heb je al een certificaat van een bepaalde specialisatie, dan ga je daarmee naar de gegevensbeheerder van je groep en je vraagt hem de specialisatie aan je kwalificaties in Scouts Online toe te kennen.

Voorbeelden van specialisaties of vervolgtrainingen zijn:

  • EHBO / EHV certificaten
  • Instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA)
  • Handelen bij agressief gedrag
  • Omgaan met ADHD / ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
  • Omgaan met motorzaag
  • Alle vervolgcompetenties van de kwalificatie ‘Op kamp’

In de Kwalificatiewijzer zie je precies welke (deel)kwalificaties je kunt halen en wie de (deel)kwalificatie kan toevoegen. Andere certificaten, die je behaald hebt buiten Scouting, kun je door de gegevensbeheerder van je groep of regio laten toevoegen aan jouw profiel in Scouts Online. Handig! 

Eindkwalificatie

Voor het laten registreren van bijvoorbeeld certificaten kun je terecht bij de gegevensbeheerder van je groep. Trainingen en workshops kunnen door de regio worden ingevoerd bij jouw profiel in Scouts Online. Voor specialistische competenties binnen Scouting Academy, kan een gekwalificeerd trainer jou beoordelen. Dit doet hij in sommige situaties met een andere gekwalificeerd instructeur die kan bepalen of je een bepaalde techniek bijvoorbeeld goed beheerst. Denk aan de vervolgtraining ‘Hakken en zagen’ of ‘Pionieren’.