fotolijn

Voor teamleiders

Als teamleider van een speltak vorm je, samen met je teamleden en de kinderen of jongeren in je speltak, de basis van Scouting. In je speltak wordt het Scoutingspel gespeeld. Net als voor leidinggevenden, is er ook voor de teamleid(st)er een kwalificatie die bestaat uit verschillende competenties die je nodig hebt voor je functie. Met je team streef je er naar om minimaal twee leidinggevenden gekwalificeerd te hebben en ook als teamleider streef je er naar om je kwalificatie als teamleider te behalen. In het teamprofiel kun je zien dat elk leidingteam een gekwalificeerd teamleid(st)er heeft. Wil je je kwalificeren als teamleid(st)er, dan moet je wel eerst gekwalificeerd leiding zijn.

Waar moet je aan voldoen?

  • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
  • Je bent minimaal 21 jaar.
  • Je bent bereid tot ontwikkeling van de voor de functie (in deze speltak) geldende competenties, zodat je binnen 8 maanden na het beginnen van je taak gekwalificeerd bent.
  • Omgaan met (jeugd)leden vraagt om bewustzijn m.b.t. (on)gewenste omgangsvormen. Je bent bekend met het beleid van Scouting Nederland op dit gebied.
  • Je beschikt over een voor de rol geldige Verklaring Omtrent Gedrag en je onderschrijft de gedragscode.
  • Je hebt de kwalificatie gekwalificeerd leidinggevende.

Wat ga je doen om gekwalificeerd te worden?

Je downloadt het functieprofiel teamleiders en de kwalificatiekaart voor leidinggevenden en teamleiders. Op deze kaart zie je onder een aantal deelkwalificaties ook een toevoeging voor teamleider. Samen met de praktijkbegeleider in je groep ga je bepalen hoe ver je bent met de deelkwalificaties voor teamleid(st)er.

Wat moet je meer doen dan een leidinggevende?

In het functieprofiel staat dit goed weergegeven. Van een teamleider wordt verwacht dat hij bepaalde competenties beheerst die net een stap verder gaan dan voor een leidinggevende. Als teamleider heb je overzicht over het totaal. Je weet hoe je team functioneert, of er conflicten zijn en of je bezetting optimaal is. Ook kijk je extra naar het spel en het programma. Is het spel van goede kwaliteit, gebruiken we het spelaanbod en de progressiematrix en houd je de rode draad in het programma in het vizier van het Scoutingseizoen? Zijn de doelen gehaald aan het eind van het seizoen?

Hoe ga je de kwalificatie halen?

  • Je kunt op training gaan. Als het goed is worden er in jouw regio trainingen voor teamleiders gegeven. Deze training bestaat uit twee dagdelen en je werkt er aan een aanvulling op het totaal aan competenties. Het is dus niet zo dat je met het volgen van de training je kwalificatie behaalt.
  • Je kunt leren door als teamleider mee te draaien met een gekwalificeerd teamleider. Dit kan binnen je eigen groep, maar mag ook bij een andere groep plaats vinden. Zo leer je van de ander en kan hij of zij jou feedback geven, waar je mee aan de slag kunt. 
  • Je bent op je werk teamleider of je hebt een functie met leidinggevende taken en/of je hebt op je werk hier een opleiding voor gehad. 

Eindbeoordeling

Of je voldoet aan alle competenties, beoordeelt de praktijkcoach. Dit is iemand binnen de regio die bekijkt of iemand alle competenties in huis heeft voor het gekwalificeerd niveau. De praktijkcoach beoordeelt dit door middel van een assessment. Een gesprek waarin jij aantoont dat je over de benodigde informatie en competenties beschikt. Hij kan je ook observeren in de praktijk, als onderdeel van het assessment.

De praktijkbegeleider vraagt dit assessment voor je aan. Als de praktijkcoach jou geschikt vindt, dan zal hij jou in Scouts Online registreren als gekwalificeerd teamleid(st)er. Je krijgt hier per e-mail een bericht van.
Vervolgens kun je een kwalificatieteken voor op je Scoutfit aanvragen bij de ScoutShop.

In de kwalificatiewijzer kun je opzoeken door wie een bepaalde kwalificatie aangevraagd en/of geregistreerd kan worden in Scouts Online.

Verdieping en verder ontwikkelen

Wat Scouting betreft, is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk thema. Je kunt een keuze maken om vervolg- of specialistische trainingen te volgen. Je kunt bijvoorbeeld een logeer-, kamp-, bivak- of expeditiekwalificatie gaan halen. Of misschien wil je wel doorstromen naar een functie binnen de groep, als groeps- of praktijkbegeleider. Denk ook aan landelijke evenementen als Scout-In of een (inter)regionale Scoutiviteit waar je specialistische trainingen kunt volgen of je gaat de uitdaging aan en volgt een Gillwel-training. Ook door het meewerken als vrijwilliger aan projecten of evenementen op regionaal of landelijk niveau, kun je bepaalde competenties en daarmee (deel)kwalificaties halen.

Wat ga je doen om andere kwalificaties te halen

Je gaat voor jezelf, samen met de praktijkbegeleider, in kaart brengen waar je je verder in wil ontwikkelen. Je praktijkbegeleider kan samen met jou het teamprofiel bekijken om te bezien wat nodig is om alle zaken goed geregeld te hebben en de kwaliteit te optimaliseren. Daarnaast ga je kijken wat je buiten je team, voor jezelf, zou willen. Je kunt een TOP opstellen samen. Hierin zet je in stappen wat je gaat leren, wanneer en waar.

Hoe ga je andere kwalificaties halen

Hoe je de verschillende kwalificaties kunt halen, hangt af van wat je wilt. Hieronder staan een aantal mogelijkheden. Klik op de links in het menu om meer te weten te komen over de kwalificaties.

In de kwalificatiewijzer kun je opzoeken door wie een bepaalde kwalificatie aangevraagd en/of geregistreerd kan worden in Scouts Online.