fotolijn

Voor praktijkbegeleiders

Als praktijkbegeleider bewaak en optimaliseer je de kwaliteit van het spel en de vrijwilligers bij je scoutinggroep. Als praktijkbegeleider stimuleer je niet alleen de kwaliteit van individuen, maar ook van de leidingteams en het bestuur. Je coacht en motiveert de vrijwilligers om meer uit zichzelf te halen en begeleidt hen in het ontwikkeltraject.

Uiteraard werk je nauw samen met de groepsbegeleider. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en zet zich in als er zaken niet lekker lopen  De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur, als 'vertegenwoordiging' van de teams, en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams. De praktijkbegeleider zit officieel niet in het bestuur, maar het kan wel.

Als praktijkbegeleider heb je  o.a. de volgende taken:

  • Bewaken van de kwaliteit van de teams en de individuele vrijwilligers.
  • Ondersteunen van vrijwilligers in het behalen van de competenties voor hun functie.
  • Ondersteunen van vrijwilligers in hun persoonlijke ontwikkeling.
  • Beoordelen van de competenties.
  • Faciliteren van goed leerklimaat
  • Aanvragen van het assessment bij de praktijkcoach.
  • Bewaken van de kwaliteit van het spelaanbod.

Er zijn  verschillende hulpmiddelen die je functie zo leuk en makkelijk mogelijk te maken, waaronder:
-  Toolkit praktijkbegeleider
Project Spelkwaliteit
-  De routekaart (online trainingsroute voor praktijkbegeleiders)

Wil je jezelf verder ontwikkelen als praktijkbegeleider? Kijk dan eens naar de mogelijkheden die hiervoor beschikbaar zijn binnen Scouting Academy.