fotolijn

Teamprofielen

Een teamprofiel geeft aan wat de verhoudingen zijn tussen het aantal leidinggevenden en de jeugdleden binnen een speltak. Hoeveel leidinggevenden zijn er nodig op basis van het aantal kinderen in de speltak? En welke kwaliteiten zijn er nodig in het team? Is er iemand met kennis van EHBO gewenst? Welke kwalificaties zijn er nodig? Al deze zaken zijn beschreven in het teamprofiel .

Taken en functies

Als leidingteam vorm je samen de basis van organisatie van de speltak. Het is dus van belang dat het team de taken en functies goed heeft verdeeld om verantwoord en met goed resultaat de speltak te kunnen begeleiden.

Basisniveau en gewenst niveau

Binnen het teamprofiel heeft elke speltak een basisniveau en een gewenst niveau. Het basisniveau is het minimale waarmee je nog net verantwoord de speltak begeleidt. Als groep kun je je echter afvragen of je dit wilt en wat voor de groep de minimale voorwaarden zijn voor een goed functionerend leidingteam.

Het gekwalificeerde niveau is het meest gewenste. Hierin zijn de taken en functies evenwichtig verdeeld en is er voldoende capaciteit om op een verantwoorde manier de speltak te begeleiden.

Bereiken van het gewenste niveau

Als groep kun je afspraken maken waar je wilt staan met de kwaliteit van de teams en hoe je dat gaat bereiken. De praktijkbegeleider van je groep kan dit traject begeleiden en kan hierin ook de kwaliteit van de teams zo optimaal mogelijk maken. Uiteraard moeten alle vrijwilligers gemotiveerd zijn om dit te bereiken, want iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen om die kwaliteit te halen.

Het teamprofiel kan de basis zijn voor de ontwikkeling van de totale vereniging. Ook kun je er als Scoutinggroep voor kiezen om nog een aantal facetten toe te voegen, zoals het spelen volgens het spelaanbod en de spelvisie van Scouting Nederland.

Download het teamprofiel .