fotolijn

Voor groepsbegeleiders

De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltak. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en zet zich in als er zaken niet lekker lopen.

De praktijkbegeleider houdt zich bezig met kwaliteit van de teams en de leiding (wat ten goede komt aan het spel). De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur als 'vertegenwoordiging' van de teams en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams. De praktijkbegeleider zit niet in het bestuur, maar werkt wel nauw samen met de groepsbegeleider.

Voor het werven van nieuwe leiding kun je gebruik maken van het wervingsprofiel. Dit profiel kun je gebruiken als vacature. Dit profiel geeft de kaders aan van de functie: waar moet je aan voldoen en wat zijn je taken. Het functieprofiel gaat dieper in op de taken en de competenties die je nodig hebt om verantwoord (bege)leiding te kunnen geven.

Kwalificatie groepsbegeleider

Voor de groepsbegeleider is er (nog) geen kwalificatie. Er is wel een wervingsprofiel voor de functie van groepsbegeleider. Je kunt, eventueel samen met de praktijkbegeleider, kijken of je aan het profiel voldoet. Als je nog leerpunten hebt om je functie beter te kunnen uitoefenen, dan maak je met de praktijkbegeleider een TOP. Hierin beschrijf je waar je aan wilt werken, wanneer en waar.

Hoe ga je dat halen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Training

Je kunt workshops of trainingen volgen die regionaal of landelijk worden aangeboden. Je kunt ook een training of workshop volgen op je werk of een keuzevak volgen op school, dat te maken heeft met jouw leerdoel. Ook kun je training volgen in een andere regio. In de meeste gevallen kun je deze trainingen vinden in Scouts Online, waar je je ook direct in kunt schrijven.

Meelopen met een andere groepsbegeleider

Je kan er ook voor kiezen om een soort stage te gaan lopen. Dit kan binnen je eigen groep als je nog een groepsbegeleider binnen de groep hebt en hij ook de competenties heeft die jij wilt leren. Ook kun je binnen een andere groep mee gaan lopen met een groepsbegeleider die de competenties heeft die jij graag wilt leren.

Eindgesprek

Met je praktijkbegeleider heb je een tussenevaluatie, waarbij je kijkt hoe het loopt en waarop je eventueel bij kunt sturen. In je eindgesprek stel je met elkaar vast of je je leerpunten uit je TOP hebt bereikt. Je kunt voor het eindgesprek ook een beroep doen op de praktijkcoach vanuit de regio. De praktijkcoach kan aan de hand van een STARR interview ook bevestigen of je al je leerpunten hebt bereikt.

Verschil groepsbegeleider en praktijkbegeleider

De groepsbegeleider is de begeleider/ coach van de leiding in het reilen en zeilen van de teams, zoals de bezetting. De praktijkbegeleider houdt zich bezig met kwaliteit en ontwikkeling van de teams en de leiding. De groepsbegeleider zit in het bestuur als 'vertegenwoordiging' van de leidingteams en onderhoudt de contacten tussen bestuur en teams. De praktijkbegeleider zit niet in het bestuur en werkt samen met de groepsbegeleider. Kort de taken op een rij:

De groepsbegeleider

 • Jaarlijks informeren bij de individuele vrijwilligers om te horen hoe het gaat.
 • Werving en begeleiding nieuwe vrijwilligers.
 • Bemiddelen bij meningsverschillen binnen de vrijwilligersteams.
 • Coördinatie van stagiaires en maatschappelijke stages door scholieren.
 • Sfeer en samenhang van de groep vrijwilligers bevorderen.
 • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.
 • De groepsbegeleider maakt deel uit van het bestuur van de groep.
 • Samenwerking met de praktijkbegeleider.

De praktijkbegeleider

 • Bewaken van de kwaliteit van de teams en de individuele vrijwilligers.
 • Ondersteunen van vrijwilligers in het behalen van de competenties voor hun functie.
 • Ondersteunen van vrijwilligers in hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Beoordelen van de competenties.
 • Aanvragen van de assessment bij de praktijkcoach.
 • Organiseren van de benodigde activiteiten die nodig zijn voor de vrijwilligers bij hun ontwikkeling/leertraject.
 • Bewaken van de kwaliteit van het spelaanbod.
 • Afstemming met de groepsbegeleider.

Verdieping en verder ontwikkelen

Wat Scouting betreft, is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk thema. Binnen Scouting Academy zijn er verschillende mogelijkheden om je op allerlei vlakken verder te ontwikkelen.

Jezelf verder ontwikkelen, waarom?

 • Vrijwilligerswerk levert je wat op: aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgt voor evenwicht tussen wat Scouting een vrijwilliger kost en wat het hem oplevert. Scouting is niet van de riante onkostenvergoedingen. Echter, wat we elkaar wel (naast plezier en vriendschap) kunnen geven, is een riante dosis persoonlijke ontwikkeling die van pas komt in je verdere leven, binnen én buiten Scouting.
 • Vrijwilligersbehoud: werk maken van persoonlijke ontwikkeling draagt ook bij aan vrijwilligersbehoud. Voor de korte termijn gaat het daarbij om de vraag of iemand zijn huidige functie goed aan kan. Ook als iemand gekwalificeerd is, kan het toch zijn dat hij tegen dingen aanloopt, of elementen van zijn functie beter wil doen. Daarmee aan de slag gaan, verhoogt de kans dat iemand de benoemingstermijn afmaakt en ‘bijtekent’. Voor de langere termijn gaat het om de koppeling van persoonlijke ontwikkeling aan de Scoutingloopbaan die de vrijwilliger ambieert. Of het nu is omdat iemand uitgekeken raakt op zijn huidige functie, of dat iemand de maximale benoemingsperiode heeft vol gemaakt, feit is dat Scouting een diversiteit aan functies te bieden heeft en dat persoonlijke ontwikkeling ertoe kan bijdragen dat iemand een nieuwe uitdaging oppakt die de vrijwilliger opnieuw kan binden.
 • Groei in kwaliteit: één van de speerpunten van Scouting. Daarbij is kwaliteit in het aanbieden en faciliteren van het Scoutingspel, oftewel de kwaliteit van vrijwilligers, een heel belangrijke factor. Ook om die reden vindt Scouting het van belang te investeren in persoonlijke ontwikkeling.
 • Persoonlijk gewin: wat je leert in Scouting is ook buiten Scouting van belang. Zo kan het zijn dat Scouting op je cv bijdraagt aan je sollicitatie, je kansen geeft in je werkloopbaan of van betekenis kan zijn in je studie.

Hoe ga je aan de slag?

Binnen Scouting kennen we twee verschillende soorten competenties. Functiegebonden competenties, vaardigheden die nodig zijn om je functie goed uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn er persoonlijke competenties. Vaardigheden die je binnen Scouting opdoet en die zo omschreven zijn, dat ze ook in de buitenwereld begrepen worden. Zo kun je 'in dezelfde taal' als bijvoorbeeld op school gebruikt wordt, aantonen dat je binnen Scouting iets hebt geleerd of andersom. Dit hoef je dan niet opnieuw te leren.

Functiegebonden competenties

Binnen Scouting zijn er diverse functies met hun eigen functiegebonden competenties en daarmee hun eigen kwalificatie, bijvoorbeeld trainer of opleider.

Je hebt een keuze gemaakt waarin je jezelf verder wilt ontwikkelen. Samen met de praktijkbegeleider kun je een TOP (Talent Ontwikkel Plan) maken. Je maakt een TOP voor een functiegebonden kwalificatie. Je gaat zoeken waar je wat kunt leren. Misschien wil je een vervolg- of specialistische training volgen en aan de slag als praktijkcoach of opleider.

Je maakt afspraken wie jou gaat begeleiden en stelt vast wanneer je het wilt afronden. De begeleiding kan bijvoorbeeld ook door ervaren coach gedaan worden.

Bij elke training, cursus o.i.d. staat meestal wel beschreven wat het doel is en wat je na afloop kan.

Persoonlijke competenties

Voor je persoonlijke competenties kun je gebruik maken van de competentieroos. Deze is gebaseerd op algemene competenties die door de buitenwereld ook begrepen worden. Er is een lege competentieroos (die je kunt invullen). Je vult de roos voor jezelf in, alleen of met iemand samen. Het is goed om hem altijd met iemand te bespreken. Soms kan het zijn dat je door een gesprek over een onderdeel helder krijgt hoe ver je met de competentie bent en tot hoe ver je die competentie wilt ontwikkelen. Bij de competentieroos is een handleiding gemaakt, die tekst en uitleg geeft bij het invullen ervan. Ook is er een vereenvoudigde versie, gemaakt door Regio Zeeland.

Hoe ga je de competentie halen?

Functiegebonden competenties

Training volgen in de regio of op landelijke evenementen:
De meeste regio’s hebben een trainersteam. Zij bieden ook vervolg- of specialistische trainingen aan. Deze training bieden zij meestal aan op avonden of dagdelen in een weekend. Sommige regio’s doen dit in combinatie met een spelraad of hebben een workshopdag.

Je kunt je voor deze trainingen inschrijven via Scouts Online. De regio regelt dat de trainingen in Scouts Online staan met een inschrijfformulier. Indien jouw regio de training niet aanbiedt, kan je in elke andere regio in Nederland een training volgen. 

Landelijk worden er ook evenementen georganiseerd waar je kan deelnemen aan diverse workshop en trainingen, zoals de Scout-In en de Landelijke Scoutiviteit.

Je zou ervoor kunnen kiezen om de stap te maken naar de functie praktijkcoach als je voor jezelf een nieuwe uitdaging zoekt in je ontwikkeling. 

Of je kiest voor een functie als trainer, je kan dan contact opnemen met de trainerscoördinator van het trainersteam in de regio.

Persoonlijke competenties

Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Coaching door iemand van buiten het eigen team. Bijvoorbeeld de praktijkbegeleider of de coördinator vrijwilligersbeleid (HRM). Zij kunnen jou coachen in jouw leervraag of zij kunnen je helpen iemand te vinden die een coach is. De ervaring leert dat de meeste mensen het erg leuk vinden een ander te helpen zijn competenties te verbeteren.
 • Deelname aan activiteiten of trainingen, zoals de Landelijke Scoutiviteit, Scout-In, de Gilwell training of internationale seminars.

Je kunt natuurlijk ook je persoonlijke competenties gaan ontwikkelen door op een ander niveau vrijwilliger te worden. Denk dan aan:

Eindbeoordeling

Hoe en door wie je eindbeoordeling wordt gedaan, is afhankelijk van de functie waarvoor je het aanvraagt. In de kwalificatiewijzer, te vinden in Scouts Online, staat precies wie wat kan en mag kwalificeren en dus ook beoordelen. Voor veel kwalificaties is een kwalificatieteken aan te vragen bij de ScoutShop.