fotolijn

CWO / MBL

Iedere boot die in Scoutingverband vaart, moet goed zijn bemand en onder leiding staan van een lid dat in het bezit is van een Machtiging Bootleiding (MBL) voor het type schip waarop gevaren wordt. Om een dergelijke machtiging te krijgen, moet het lid een examen afleggen. In dat examen wordt naast de praktische en theoretische kennis en vaardigheden gekeken naar de leiderschapscapaciteiten en het verantwoordelijkheidsbesef. De eisen hiervoor staan in de  Nautisch Technische Richtlijnen .

Bij motorschepen vanaf twintig meter moet er een bemanningslid zijn dat in het bezit is van een Motordrijvercertificaat. Ook moeten bemanningsleden kunnen zwemmen of een reddingsvest dragen. Voor elk bemanningslid moet een reddingsvest aan boord zijn dat wordt gedragen als de omstandigheden daarom vragen. Voor het toetsen van de kennis en vaardigheden maakt Scouting Nederland gebruik van de diplomaeisen van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO).