fotolijn

In de groep

Als vrijwilliger bij Scouting vorm je een onmisbare schakel bij de persoonlijke ontwikkeling van meiden en jongens. Daarom is het belangrijk dat je je ook als vrijwilliger blijft ontwikkelen. Deze ontwikkeling staat bij Scouting Academy centraal, zodat je voldoende deskundigheid op zak hebt om jouw functie binnen Scouting te vervullen. Als vrijwilliger binnen een Scoutinggroep sta je het dichtst bij de jeugdleden en draag je direct bij aan hun ontwikkeling. 

Voor leiding

Met Scouting Academy kun jij je als leidinggevende ontwikkelen. Misschien ben je pas begonnen als leidinggevende of misschien draai je juist al jaren mee. Bij Scouting kun je op basisniveau en op gekwalificeerd niveau leidinggevende zijn. Klik hier voor meer informatie over Scouting Academy voor leidinggevenden.

Voor teamleiders

Als teamleider van een speltak vorm je, samen met je teamleden en de kinderen of jongeren in je speltak, de basis van Scouting. In je speltak wordt het Scoutingspel gespeeld. Net als voor leidinggevenden, is er ook voor de teamleid(st)er een kwalificatie die bestaat uit verschillende competenties die je nodig hebt voor je functie. Klik hier voor meer informatie over Scouting Academy voor teamleiders.

Voor praktijkbegeleiders

De praktijkbegeleider bewaakt en optimaliseert de kwaliteit van het spel en de vrijwilligers in de groep. Als praktijkbegeleider stimuleer je niet alleen de kwaliteit van individuen, maar ook van de leidingteams en het bestuur. Je coacht en motiveert de vrijwilligers om meer uit zichzelf te halen en begeleidt hen in het ontwikkeltraject. Om je functie als praktijkbegeleider goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat je zelf ook gekwalificeerd bent. Klik hier voor meer informatie over Scouting Academy voor praktijkbegeleiders.

Voor groepsbegeleiders

De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltak. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en zet zich in als er zaken niet lekker lopen. Klik hier voor meer informatie over Scouting Academy voor groepsbegeleiders.

Voor waterscouting

Binnen Scouting kun je je als vrijwilliger kwalificeren voor bijvoorbeeld het geven van leiding aan je speltak. Lees hierover meer onder Scouting Academy. Voor leiding van waterspeltakken gelden aanvullende eisen. Klik hier voor meer informatie over Scouting Academy voor waterscouting.